BB Sophia

Tar till sig av kritiken men håller inte med

Tvärtemot vad Ivo hävdar vidhåller chefläkaren att BB Sophia har ett väl dokumenterat och fungerande ledningssystem som personalen känner till.

Som Vårdfokus berättat tidigare i dag riktar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritik mot BB Sophia i Stockholm efter den mycket svåra förlossning förra året som ledde till att en mamma senare avled.

BB Sophia kritiseras för en rad brister som alla kan sammanfattas med att vårdgivaren inte i tillräcklig omfattning hade planerat, lett och kontrollerat verksamheten på ett sådant sätt att det uppfyllde kraven på en god och säker vård.

Vårdfokus har sökt ansvariga på BB Sophia för en kommentar. Via Praktikertjänsts pressansvarige svarar chefläkaren Harald Almström att man givetvis tar till sig av Ivo:s kritik, även om man bemött denna på samtliga punkter.

Håller inte med Ivo

Han håller inte med Ivo om bristerna i ledningssystemet utan påpekar tvärtom att BB Sophia har ett väl dokumenterat, fungerande och av personalen känt ledningssystem.

Samma argument har tidigare framförts av Harald Almström direkt till Ivo, utan att det påverkat tillsynsmyndighetens beslut i sak.

De brister som främst uppmärksammats av Ivo är:

  • I dokumentationen kring patienten går det inte att se att det gjordes en riskbedömning av patienten ur förlossningssynpunkt. Varken vid ankomsten till förlossningen eller senare.
  • Läkarbedömningen gjordes för sent i det utdragna förlossningsförloppet
  • Samverkan mellan personalen och kvinnan och maken brast, vilket orsakade en fördröjning på cirka fem minuter innan den cirkulationskollaps som kvinnan drabbades av upptäcktes

Inte heller här håller BB Sophia med om kritiken. I sitt yttrande till Ivo ansåg Harald Almström att bedömningen och planeringen vid kvinnans ankomst utfördes korrekt, liksom dokumentationen. Även läkarbedömningarna gjordes korrekt och i rätt tid.

Däremot håller han med om att kommunikationen med patienten och dennes make brast.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida