Mödravård

Bristande information om minskade fosterrörelser

Bristande information om minskade fosterrörelser
Socialstyrelsen ger också råd om riskbedömning och om vilka undersökningar som ska göras. Arkivbild: Mostphotos

Endast ett fåtal av landets kvinnokliniker och mödravårdscentraler informerar rutinmässigt gravida om risken med minskade fosterrörelser. Det vill Socialstyrelsen ändra på.

För att minska antalet barn som dör i livmodern eller föds med svåra hjärnskador har Socialstyrelsen tagit fram ett nytt kunskapsstöd som gäller vid minskade fosterrörelser.

– Målet är att alla gravida kvinnor som upplever minskade fosterrörelser ska tas om hand på det sätt som deras tillstånd kräver och att all mödravård och alla förlossningskliniker ska tillämpa rutiner baserade på bästa tillgängliga kunskap, säger Elin Linnarsson, utredare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Rutiner saknas

Inför arbetet med rekommendationerna har Socialstyrelsen gått igenom rutiner och riktlinjer från ett 40-tal kvinnokliniker och mödravårdsenheter. Resultatet visade att det endast i tre fall fanns skriftliga rutiner om att mödrahälsovården bör informera alla gravida om fosterrörelser.

Socialstyrelsen föreslår bland annat:

  • Att mödravården ska informera om fosterrörelser vid rutinbesöket i vecka 25.
  • Att vården aktivt ska uppmana kvinnorna som upplevt minskade fosterrörelser att ta ny kontakt med vården om det händer igen.
  • Att vården bör ta en anamnes kring tidigare episoder av minskade fosterrörelser.
  • Att vården utan dröjmål ska erbjuda CTG och specialistvård om det finns minskade fosterrörelser.

Förslaget går nu ut på remiss och synpunkter ska lämnas senast i början av juli.

Socialstyrelsens kunskapsstöd om minskade fosterrörelser

  • Bygger på beprövad erfarenhet då det vetenskapliga underlaget är begränsat inom området.
  • Myndigheten har anlitat en panel med 30 barnmorskor och 30 läkare inom obstetrik och gynekologi.
  • Konsensus anses föreligga när 75 procent anser att patientnyttan överväger eventuella negativa konsekvenser.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida