ny forskning

Buller under graviditeten kan skada barnet

Buller under graviditeten kan skada barnet
Gravida bör undvika allt för bullriga miljöer eftersom det kan påverka fostrets hörsel. Arkivbild: Mostphotos

Om mamman under graviditeten arbetar i en miljö där det är väldigt bullrigt ökar risken för att barnet ska få en hörselskada med 80 procent. Nu behövs nya råd till gravida.

9 december 2015

Det visar en ny svensk studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Enviromental Health Perspectives.

Forskare vid bland annat Karolinska institutet i Stockholm och Lunds universitet har via olika nationella register försökt att ta reda på hur buller som mamman utsätts för i arbetet påverkar fostret.

Fostret inte skyddat

Tidigare har man antagit att fostret skyddas från yttre ljud, men senare års forskning – både på människor och i djurförsök – har visat att ljud utifrån faktiskt når ända in i livmodern, framför allt om bullret är lågfrekvent.

Resultaten bekräftas i den nu aktuella studien som omfattar mer än 1,4 miljoner barn födda i Sverige mellan åren 1986 och 2008.

Bland de cirka 6 000 mödrar som under graviditeten arbetade i yrken där högt buller (över 85 decibel) var vanligt ökade risken för att barnet skulle få en hörselskada med hela 80 procent, jämfört med om mammorna under graviditeten jobbade på arbetsplatser som var relativt tysta.

Ökningen är statistiskt säkerställd. För mammor som arbetade i miljöer med medelhög exponering av buller kunde forskarna inte med säkerhet säga att risken ökade för barnet, men de kunde inte heller utesluta det.

Ska ingå i råd från barnmorskor

Resultaten kommer nu att införlivas i de råd som ges till gravida av barnmorskor inom mördrahälsovården.

– Arbetsmiljöverkets rekommendation är att gravida inte skall exponeras över 80 decibel, men denna rekommendation följs tyvärr inte alltid i dag. Vår studie visar att det är angeläget att denna rekommendation verkligen följs av arbetsgivarna. Även om kvinnorna använder hörselskydd vid höga bullernivåer så skyddar det inte barnets hörsel, säger Jenny Selander, forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet.

Studien – Maternal occupational exposure to noise during pregnancy and hearing dysfunction in children – a nationwide prospective cohort study in Sweden – publiceras online i tidskriften Environmental Health Perspectives.

Fakta buller

  • Lågt buller = < 75dBA.
  • Medelhögt buller = 75-84 dBA.
  • Högt buller = ?85 dBA.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida