Dags att plocka fram badkaren?

Dags att plocka fram badkaren?
Foto: Getty Images

Ny studie. Risken för förlossningsskador minskar när kvinnor föder barn i vatten. Det kan barnmorskan Hanna Ulfsdottir visa.

6 februari 2018

Vattenförlossningar är ett kontroversiellt ämne i Sverige. I början av 1990-talet dog ett barn i samband med en vattenförlossning i hemmet. Även om dödsorsaken inte fastställdes valde många förlossningsavdelningar att ta bort sina badkar efter den händelsen.?

Några kliniker har dock fortsatt att låta kvinnor bada under öppningsfasen av förlossningen.

?— Att ligga i ett varmt bad har en fantastisk smärtlindrande effekt hos kvinnorna, det ser jag ofta när jag jobbar på förlossningen.??

Det säger barnmorskan Hanna Ulfsdottir, sedan fyra år framför allt lärare på barnmorskeutbildningen vid Sophiahemmet högskola. När BB Sophia öppnade på Sophiahemmets sjukhus 2014 erbjöd de, som enda klinik i Sverige, möjlighet att föda i vatten och Hanna Ulfsdottir startade den första studien om vattenförlossningar i Sverige.?

I den första delstudien, som publiceras inom kort, har hon granskat över 300 journaler från vattenförlossningar. Merparten från BB Sophia och några från Södra BB. Kontrollgruppen, som hade vanliga vaginalförlossningar, var lika stor.?

I vattenförlossningsgruppen drabbades färre av andra gradens bristningar, 22 procent mot 33 procent i kontrollgruppen. De hade också kortare förlossningsförlopp, färre interventioner och var nöjdare med förlossningen.

?— Det är för tidigt att säga varför, men det kan bero på att det varma vattnet får musklerna i underlivet att slappna av och att blodtillförseln är bättre, vilket minskar risken för underlivsbristning, säger Hanna Ulfsdottir.

?En annan förklaring kan vara att barnmorskan inte behöver forcera framfödandet om kvinnan är avslappnad och inte har någon övrig smärtlindring.

??För barnen fanns inga skillnader mellan de två grupperna i hur de mådde, vilket mättes med Apgarskalan, eller i antal vårdtillfällen på neonatalen. Men risken för att dra av navelsträngen, om den var väldigt kort, ökade när barnet skulle lyftas upp ovanför vattenytan. Det kan ge en allvarlig blödning hos barnet.?

— Navelsträngen har olika längd. Men om barnmorskorna är medvetna om risken och är redo med peangen är det snabbt åtgärdat utan någon fara för barnet.

??I dag har både BB Sophia och Södra BB lagts ner och den enda klinik som erbjuder vattenförlossningar är Ystad. Men Hanna Ulfsdottir hoppas att bad under förlossningen och gärna vattenförlossningar ska kunna erbjudas överallt.

?— Många kvinnor efterfrågar det i dag. Även om det inte passar alla födande, eller alla barnmorskor, tror jag att det är ett viktigt steg mot en mindre medikaliserad syn på förlossningen för kvinnor i den så kallade låg­riskgruppen. Vattenförlossningar hjälper till att bejaka det naturliga födandet, säger hon.

Studien:

Waterbirth in Sweden — a comparative study.

Färre bristningar

Av de 306 kvinnorna i vattenförlossningsgruppen hade 22 procent andra gradens bristningar, mot 33 procent i den lika stora kontrollgruppen. De hade också kortare förlossningsförlopp och färre interventioner. ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida