Kvinnors hälsa

Dags för kvinnor att tycka till om vård under graviditeten

Dags för kvinnor att tycka till om vård under graviditeten
Enkäten skickas ut tre gånger under och efter graviditeten. Foto: Colourbox.

Nu ska kvinnor  — äntligen — få säga sitt om förlossningsvården. Graviditetsenkäten har pilottestats och är klar för utskick med start imorgon den 1 oktober. ”Det är ett unikt underlag för utveckling,” säger Eva Estling, samordnare på SKR.

30 september 2020

Från början var planen att graviditetsenkäten skulle börja skickas ut redan 2018, men projektet tog längre tid än man tidigare trott. Senast var mars månad aktuellt som startperiod, men så kom coronapandemin och satte stopp för det.

— Det tog lite längre tid än vi från början tänkt, men med ett så stort och viktigt projekt så är det bättre att det blir rätt än att det går fort, säger Eva Estling, samordnare på Sveriges kommuner och regioner.

Syftet med enkäten är att under två års tid ta reda på hur kvinnor upplever sin egen hälsa och vården under graviditeten, kring förlossningen och i efterhand. Bemötande från personal och mående ett år efter förlossning är några saker som tas upp i enkäten. Tidigare har liknande undersökningar endast gjorts av själva förlossningsupplevelsen.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Enkäten skickas ut via 1177.se till kvinnor i graviditetsvecka 25, till kvinnor som fött barn för 8 veckor sedan och till kvinnor som fött barn för ett år sedan. Den är en del i SKR:s kartläggning av hur förlossningsvården fungerar, inom den nationella satsningen kring kvinnors hälsa som pågår sedan 2015. Frågorna har pilottestats i Skåne och Halland under 2019, innan pandemin.

— Vi fick god svarsfrekvens och ett gott mottagande från kvinnorna som svarade. En farhåga var att frågorna skulle vara för intima, men det upplevdes de inte som, säger Eva Estling.

Har enkäten fått en annan form eller innehåll än hur det var tänkt tidigare?

— Nej, vi har jobbat på enligt plan.

Kan du ge något exempel på frågor?

— De rör till exempel om det varit lätt att komma i kontakt med barnmorskan på mödrahälsovården, om man har känt sig bemött med respekt i samband med de undersökningar man genomgått, hur man har mått psykiskt efter förlossningen och om man mår dåligt eller har besvär ett år efter förlossningen, säger Eva Estling.

Resultaten av enkäten kommer att presenteras löpande, och de första väntas i början av nästa år.

Fakta

Frågorna i enkäten har utformats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Vid lansering finns enkäten på svenska och engelska, men kommer att översättas till fler språk – på sikt också till arabiska, farsi, finska, franska, spanska och somaliska.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida