Jämställdhet

Dags för nästa fas i tvisten om lönediskriminering av barnmorskor

Dags för nästa fas i tvisten om lönediskriminering av barnmorskor
Ana Süssner Rubin tror på att lönediskriminering kan bevisas.

I dag återupptas tvisteförhandlingarna om lönediskriminering av barnmorskor kontra manliga specialistsjuksköterskor vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Nu tas nästa steg.

13 februari 2020

Vårdförbundet begärde tvisteförhandlingar med arbetsgivaren redan i augusti förra året, som Vårdfokus rapporterat.

I ett första steg måste nu Vårdförbundet ”göra det antagligt” att barnmorskorna blivit individuellt lönediskriminerade i förhållande till de manliga specialistsjuksköterskor på iva och akuten – men faktiskt även gentemot en och annan manlig allmänsjuksköterska där som ligger högre i lön, förklarar Ana Süssner Rubin, förbundsombudsman i lokalavdelning Skåne.

– Sedan är det arbetsgivaren som ska bevisa att vi har fel.

Skiljer tusentals kronor

Det handlar om ett 20-tal barnmorskor och 10-15 manliga specialistsjuksköterskor. När man tittar på individers utbildning, erfarenhet och lön och det finns skillnader som bara förklaras av kön kallas det direkt diskriminering, berättar Ana Süssner Rubin.

Och att barnmorskor lidit skada genom att ha lägre lön, är tydligt redan nu, anser hon.

– Ja, det menar vi. Barnmorskor ligger högre i arbetsgivarens eget verktyg för arbetsvärdering, de ligger i grupp 52, specialistsjuksköterskor ligger i grupp 50 och allmänsjuksköterskor i grupp 41. Ändå ligger de manliga specialistsjuksköterskorna på iva och akuten betydligt högre i lön, det kan skilja flera tusen kronor.

Lönetillägg på akuten och iva

Ett skäl till de stora skillnaderna är de extra tillägg som ges till anställda vid akuten och iva, två enheter med ovanligt mycket manliga anställda. På iva gjordes ett lönepåslag 2017 på 1 700 kronor i månaden för att möta ett hot om uppsägningar. På akuten finns ett tillägg för vårdtungt arbete – det får inte barnmorskorna trots att deras arbete också betraktas som vårdtungt. Där utgår också ett tillägg på 2 500 för dem som jobbar som koordinatorer. På förlossning och BB utgår inget extra till koordinatorerna som infördes för några år sedan.

– Det är diskriminering i sig att sjuksköterskorna där får tillägg men inte barnmorskorna. Det kan verka neutralt för arbetsgivaren när tilläggen beslutas men eftersom det är en stor andel män på iva och akuten och så gott som bara kvinnor på förlossningen och BB, hävdar vi att det är indirekt diskriminering.

Indirekt diskriminering innebär alltså att en regel eller rutin som kan verka neutral särskilt missgynnar, i det här fallet, ett kön som grupp.

Har haft effekt

Arbetsgivaren har gjort bedömningen att barnmorskorna inte är diskriminerade, sa Bodil Holmquist, HR-ansvarig för sjukvårdsförvaltningen Nordöst, i Vårdfokus tidigare artikel.

Men redan nu har det kommande tvistemålet fått positiva effekter, enligt Ana Süssner Rubin.

– Arbetsgivaren har sagt att koordinatorer på förlossningen ska få lönetillägg 2020. Så även om de inte erkänner diskriminering har de kanske ändå sett att barnmorskorna ska ha mer. 

Och allt tack vare att de lokalt förtroendevalda barnmorskorna på sjukhuset tagit strid, poängterar hon.

Beredda för lång strid

Förhandlingarna kan komma att pågå ett par månader, bedömer Ana Süssner Rubin. Förbundet kräver diskrimineringsersättning till barnmorskorna och justerade löner.

– Vi är beredda att ta tid för det här, bara det blir rätt. Vi är öppna för att hitta lösningar och till exempel föreslå diskrimineringsersättningar som inte ruckar på arbetsgivarens lönestruktur inom barnmorskegruppen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida