Fackligt

Dragkampen om barnmorskorna fortsätter

Dragkampen om barnmorskorna fortsätter
Två förbund vill företräda barnmorskor fullt ut, Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet. Arkivbild: Getty Images

Inom kort kan barnmorskor ha två fackföreningar att välja mellan. Nu uppmuntrar Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet sina medlemmar att börja fundera på vilket fack de vill tillhöra.

Som Vårdfokus rapporterat tidigare tog Barnmorskeförbundet förra året första steget mot att bilda ett eget fackförbund. Nu fortsätter de med att undersöka medlemmarnas intresse för att ingå i fackförbundet SRAT.

”Använd sommaren till att söka i ditt hjärta, du som barnmorska, hur vill du ha det?”. Så inledde Eva Nordlund ett facebookinlägg nyligen.  Som vice ordförande och ansvarig för den fackliga utredningen inom Barnmorskeförbundet vill hon att kollegerna ska förbereda sig för ett historiskt beslut.

.

Vad tycker barnmorskorna?

I augusti kommer Barnmorskeförbundet att skicka ut en enkät till sina drygt 6 000 medlemmar och fråga dem om de vill ha ett eget barnmorskefack. Visar det sig att tillräckligt många barnmorskor känner sig redo att gå ur Vårdförbundet och bilda en helt ny facklig organisation kommer Barnmorskeförbundet att ordna en extra stämma i november för att fatta beslut i frågan.

Läs mer: Nu tar barnmorskorna steget mot eget fackförbund

En av de som läst Eva Nordlunds inlägg på facebook är Anne-Sofie Blixt Källner. Hon är, som majoriteten av landets barnmorskor, medlem både i Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet. Idag är det bara Vårdförbundet som företräder barnmorskorna i fackliga frågor som löner och villkor.

Delade meningar

Anne-Sofie Blixt Källner reagerade starkt på Eva Nordlunds uppmaning till barnmorskorna och skrev ett blogginlägg på Vårdförbundets hemsida om sina tankar. Hon menar att ett så stort och viktigt beslut måste föregås av saklig information, inte av känslor.

Anne-Sofie Blixt Källner.

”För mig är det en horribel uppmaning. Inom vården är det viktigt att vi använder vetenskap och beprövad erfarenhet i vårt yrke. För mig är det lika viktigt att vi använder fakta när vi ska ta viktiga beslut och inte använder hjärtat” skriver hon i sitt blogginlägg.

Här ställer hon även flera frågor som hon inte tycker hon fått svar på, bland annat kring vilket förhandlingsläge Barnmorskeförbundet får inom SRAT. SRAT är det samlingsförbund för akademiker i samhällsbärande yrken som planen är att Barnmorskeförbundet ska tillhöra.

– Jag är egentligen jätteledsen och vill vara med i båda förbunden. Barnmorskeförbundet har gjort, och gör fortfarande, så mycket bra för yrket. Vårdförbundet har kollektivavtalet och kommer vara med i alla förhandlingslägen, säger Anne- Sofie Blixt Källner till Vårdfokus några dagar efter sitt blogginlägg.

Vill teckna egna avtal

Missnöje med att barnmorskors specifika intressen förvinner i Vårdförbundets stora sjuksköterskegrupp är en av anledningarna till att frågan om ett eget barnmorskefack seglat upp. Kritik mot löneutvecklingen är en annan, sa Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg i Vårdfokus i november.

I dag säger Mia Ahlberg att de frågat om Vårdförbundet kunde tänka sig att låta Barnmorskeförbundet få rätt att teckna kollektivavtal, men att svaret blev nej.

Sineva Riberio, ordförande för Vårdförbundet, berättar att hon sa nej eftersom de tecknar avtal för alla fyra medlemsgrupper ihop. Men det fanns möjlighet att göra ett lokalt kollektivavtal kring caseload midwifery om det skulle bli aktuellt. 

– Jag tyckte vi hade ett bra samarbete med Barnmorskeförbundet, sedan finns det självklart saker vi hade kunnat göra annorlunda, säger Sineva Riberio.

Olika syn på utbildningen

Enligt Eva Nordlund har organisationerna olika åsikter inom vissa områden. Ett exempel är utbildningsfrågan där Barnmorskeförbundet vill att det ska göras en statlig utredning om en eventuell direktutbildning till barnmorska, något de inte fått gehör för hos Vårdförbundet.

– Vi vill absolut inte ha direktutbildning, utan behöver ta ansvar för att våra medlemmar är anställningsbara hela vägen. Däremot ska vi driva specialistutbildning för barnmorskor, det är viktigt, säger Sineva Riberio.

Samlat in frågor

Under vårvintern har representanter från Barnmorskeförbundets styrelse genomfört en turné från norr till söder i landet och besökt förbundets lokalföreningar. Syftet har varit att prata med barnmorskor om hur de ser på sin fackliga tillhörighet och lyssna in deras farhågor och förväntningar.

Eva Nordlund berättar för Vårdfokus att barnmorskorna ofta har ganska liknade funderingar. Finns det kollektivavtal? Blir det verkligen ett eget fackförbund? Hur kommer samverkan att fungera? Kommer vi bli för små?

– Jag har kommit fram till att det finns inget som är rätt eller fel. Den här vägen är annorlunda. Vi kommer att vara en del av ett förbund som organiserar andra akademiker och det passar oss. Vår starkaste trigger är att få använda vår professionskunskap med de som kan de fackliga frågorna och att vi får bestämma vilka frågor som ska drivas, säger hon.

Stöd till förtroendevalda barnmorskor

Om Barnmorskeförbundet bildar en ny fackförening kommer barnmorskor enligt Eva Nordlund  att företrädas av förtroendevalda kolleger vid lokala förhandlingar med arbetsgivare. SRAT tar över ansvaret för de regionala och lokala förhandlingarna när ett centralt avtal slutits. Förtroendevalda kommer att få stöd av förhandlare från SRAT och om det behövs även från Barnmorskeförbundet styrelse i situationer där professionellt stöd behövs.

I enstaka fall kan en förtroendevald från SRATs övriga förbund, som också finns på arbetsplatsen eller inom verksamheten, till exempel en audionom eller logoped, att förhandla för barnmorskorna om verksamheten är mindre exempelvis inom primärvården. Men motsatsen kan också ske, en barnmorska kan förhandla för de övriga yrkesgrupperna på arbetsplatsen. Eva Nordlund ser inte det som något problem så länge ett samarbete sker mellan de förtroendevalda.

– I de allra flesta fall kommer barnmorskor företräda barnmorskor, säger Eva Nordlund.

Vill behålla barnmorskorna

I maj fattade Vårdförbundets kongress ett enhälligt beslut om att man vill fortsätta organisera barnmorskor oavsett om SRAT/ Barnmorskeförbundet erbjuder dem att ansluta sig eller inte.

– Vi har också ett kongressbeslut på att se över hur en organisation för barnmorskors professionsutveckling skulle kunna se ut inom Vårdförbundet. Om Barnmorskeförbundet väljer att bli en yrkesförening inom SRAT kommer våra medlemmar att behöva driva sina professionsfrågor hos oss, säger Sineva Riberio.

Sineva Riberio. Foto: Ulf Huett

Anne-Sofie Blixt Källner, som både är styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning Jönköping och styrelseledamot i Barnmorskeförbundet Jönköping, vill hellre se ett tätare samarbete än en barnmorskekår splittrad i två olika fackförbund.

Hon tycker att det pågår ett positivt arbete inom Vårdförbundet nu där man vill stärka de fyra yrkesgrupperna och har precis valt in två barnmorskor i förbundsstyrelsen.

– Vi har inte råd att tjafsa om de här sakerna med tanke på hur barnmorskornas arbetssituation ser ut i dag. I stället för att rikta kritik mot att Vårdförbundet inte gör tillräckligt borde man fråga sig vad kan vi göra inom Vårdförbundet för att lyfta våra frågor?

Läs mer: Nätverk vill visa barnmorskans roll i Vårdförbundet

Medlemmarna avgör

Eva Nordlund understryker att det är medlemmarna i Barnmorskeförbundet som gett styrelsen uppdraget att utreda den fackliga frågan.

– Visar det sig att till exempel 75 procent av medlemmarna i den kommande enkäten inte vill bilda ett eget fackförbund kommer vi så klart inte fortsätta utredningen. Då måste vi ha en plan för hur vi går vidare. Vi kommer inte kunna ha det som vi har det nu i Vårdförbundet, säger hon.

Dragkampen om barnmorskorna pågår och i höst får de ta ställning till hur deras framtida fackförbund kommer att se ut.

Läs mer: Kan barnmorskor vinna på att byta fackförbund?

Fackförbundet SRAT

  • Samlar yrkesgrupper som är för små för att bilda egna fackförbund.
  • Består av 24 medlemsföreningar, där Barnmorskeförbundet skulle bli ytterligare en.
  • Föreningarna driver sina egna professionsfrågor och SRAT driver villkorsfrågorna via förhandlingsorganisationen Akademikeralliansen.
  • SRAT ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida