Nätverk

En ny professionsförening för barnmorskor är född

En ny professionsförening för barnmorskor är född
Förra veckan träffades en grupp barnmorskor i Linköping för att tillsammans bilda en ny professionsförening. De lyssnade också på en föreläsning med Paulina Bengtsson från Novahuset om sexuellt våld. Foto: Cecilia Brüggemann.

Barnmorskor i Östergötland har gått ihop och bildat en ny lokal organisation. Målet är att skapa en professionsförening för alla barnmorskor oavsett facklig tillhörighet.

I november förra året bildade Svenska Barnmorskeförbundet ett fackligt alternativ inom SRAT. Den nystartade professionsföreningen vill vara en plattform där alla barnmorskor kan diskutera och utveckla professionsfrågor oberoende av vilket fackförbund de tillhör.

Barnmorskan Åsa Hermansson är ordförande och berättar att det blev ett tomrum för de barnmorskor som valde att stanna kvar inom Vårdförbundet eftersom de inte längre kunde få påfyllning i sina professionsfrågor via Barnmorskeförbundet. Det gäller också pensionärer, chefer och barnmorskor som inte vill tillhöra något fackförbund.

– Det är något vi saknar och vi vill också ha gemenskapen med barnmorskor från andra arbetsplatser i regionen. Det här är ett sätt att göra det möjligt för oss att mötas, oavsett facklig tillhörighet, säger Åsa Hermansson som arbetar på förlossningen i Linköping.

Kunskap och kontakter

Huvudsyftet för den nya föreningen är att verka för forsknings-. kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att etablera ett kontaktnät för barnmorskor och barnmorskestudenter. 

Föreningens första uppdrag blir att ansöka om att registrera ett passande namn. De ska också starta en blogg där medlemmar kan logga in för att kunna kommunicera med varandra. Här kommer de olika barnmorskeverksamheterna inom regionen att presentera sig.

Fackligt obunden

När föreningen hade sitt allra första möte förra veckan valdes styrelsen och stadgarna sattes. Åsa Hermansson har tidigare varit ordförande för Barnmorskeförbundets lokalförening i Östergötland i över fem år. Hon valde att hoppa av det uppdraget efter förbundets beslut att gå med i SRAT. Sitt engagemang för yrket och kåren har Åsa Hermansson haft kvar hela tiden.

Finns det någon risk för att du kommer att föra fackets talan i den nya föreningen?

– Det tror jag inte. Vi ska ju inte driva några fackliga frågor här och kommer inte att prata om löner och villkor. Men det är klart att vi måste vara tydliga med vårt syfte och jag hoppas att medlemmarna säger ifrån om jag svävar iväg. Här ska alla känna sig välkomna, också barnmorskor i SRAT, säger Åsa Hermansson. 

Mer om den nya föreningen

Vill verka för forsknings-, kunskaps-och erfarenhetsutbyte och att etablera ett kontaktnät för barnmorskor och barnmorskestudenter.

Föreningen vill också:

  • att medlemmar ska kunna kommunicera med varandra genom lämpliga plattformar
  • sprida aktuell forskning och nyheter inom barnmorskans kompetensområde
  • samarbeta med andra organisationer som berör barnmorskans verksamhetsområde
  • ta initiativ till och delta i samhällsdebatten i frågor som berör kvinnors reproduktiva hälsa och nyfödda barns hälsa
  • arbeta för ett inkluderande samhälle där alla möts med respekt oavsett sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning eller funktionsnedsättning.

För att gå med i föreningen behöver man vara barnmorska, eller barnmorskestudent, med legitimation från Sverige, Norden eller annat EU-land och ha en koppling till Östergötland.

Barnmorskor från andra länder som genomgår utbildning för att få svensk legitimation är välkomna. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida