utredda fall

Fel lämna kvar rest av moderkaka

Att en bit av moderkakan saknades upptäcktes redan efter förlossningen — två veckor senare fick kvinnan opereras akut på grund av en stor blödning. Nu får vården kritik från Ivo.

Vid flera tillfällen konstaterades att det saknades en bit av moderkakan. Första tillfället var efter förlossningen då kvinnan blödde kraftigt. Förlossningsläkaren ansåg att man kunde avvakta med ytterligare åtgärder sedan kvinnan fått läkemedel för att livmodern skulle dra ihop sig.

När kvinnan skrevs ut från BB undersöktes hon med ultraljud och då sågs en rest av moderkakan på ca 18 x 20 mm. Patienten uppmanades att återkomma vid blödning eller feber, men fick ingen tid för återbesök.

En vecka efter hemkomsten uppsökte kvinnan sjukhuset på grund av besvär från bristningar efter förlossningen. Inte heller då vidtogs några åtgärder, men hon fick då en tid för återbesök för kontroll av att resten av moderkakan stötts ut.

Tre dagar senare inkom kvinnan med ambulans och opererades akut på grund av en stor blödning.

Ivo har prövat ärendet efter ett klagomål från kvinnan och slår fast att vård och behandling vid misstanke om kvarvarande rester av moderkakan inte uppfyller kravet på sakkunnig vård.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-31996/2015-14

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida