Västra Götaland

Föräldralediga fick ersättning efter lönetvist

Föräldralediga fick ersättning efter lönetvist
Annika Wahlström, förbundsjurist på Vårdförbundet.

Vårdförbundet menar att fem barnmorskor missgynnades och diskriminerades med låg löneutveckling när de var föräldralediga. Arbetsgivaren nekar, men avslutar den långvariga tvisten med att ge barnmorskorna 23 000 kronor var.

15 augusti 2016

De fem barnmorskorna på en av Sahlgrenska universitetssjukhusets förlossningsavdelningar var helt eller delvis föräldralediga under 2013.

Under föräldraledigheten fick de 600 kronor i månaden vardera i löneökning. Det var mindre än hälften av vad Sahlgrenskas övriga barnmorskor fick, vilket i genomsnitt var 1 244 kronor.

Av de 217 barnmorskorna på Sahlgrenskas tre sjukhus var det bara sex personer som fick en lägre ersättning än de fem föräldralediga barnmorskorna.

Jämförelsevis låg löneökning

Enligt barnmorskorna gjorde den dåvarande lönesättande chefen inte någon individuell bedömning utan framförde till alla fem att deras prestationer inte gick att bedöma då de varit föräldralediga

De fick också beskedet att alla föräldralediga på Sahlgrenskas sjukhus Mölndal och Östra hade fått 600 kronor, vilket arbetsgivaren hade bestämt skulle vara ett normalt lönepåslag.

Enligt barnmorskorna erbjöds de varken lönesamtal eller utfallssamtal.

– Vi anser att arbetsgivaren brutit mot föräldraledighetslagen och även diskrimineringslagen, då kvinnor i högre utsträckning än män tar ut föräldraledighet. Under föräldraledigheten hade barnmorskorna rätt till motsvarande löneutveckling som de skulle ha förväntats uppnå om de hade varit i tjänst. Det ska bedömas individuellt, säger Vårdförbundets jurist Annika Wahlström.

Tvist lokalt och centralt

Ärendet har tvistats först på lokal nivå och sedan på central nivå mellan arbetsgivare och Vårdförbundet. Arbetsgivaren Västra Götaland nekar till att barnmorskorna skulle blivit missgynnade eller diskriminerade. Enligt arbetsgivaren har inte den lönesättande chefen sagt att det inte gick att bedöma barnmorskornas prestation under föräldraledigheten och inte heller att det skulle finnas en schablonökning.

Enligt Västra Götaland ska andra föräldralediga personer ha fått högre ersättning och det har inte funnits någon schablonnivå. De menar att de fem barnmorskorna lönesattes utifrån att de tidigare hade varit normalpresterande.

Rejäl ökning 2014

Under tvisteförhandlingen har Vårdförbundet nu fått fram en förlikning där Västra Götaland betalar barnmorskorna 23 000 kronor vardera i ersättning.

– Utöver ersättningen har arbetsgivaren också under pågående tvist valt att ge de berörda barnmorskorna rejäla löneökningar under 2014. Det tyder på att de ändå ville rätta till det vi anser varit en felaktig lönesättning, säger Annica Wahlström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida