Föräldramedverkan

Vem bestämmer över förlossningen?

Vem bestämmer över förlossningen?
Att få välja förlossningsställning är viktig för många kvinnor. Arkivbild: Mostphotos

Går det att förena en säker förlossning med kvinnans önskemål om hur hon vill föda? Det var den stora frågan när barnmorskor, gynekologer, obstetriker och föräldrar deltog i en gemensam konferens.

31 oktober 2016

Samtidigt som många sjukhus sliter med barnmorskebrist och slimmade resurser ökar föräldrarnas krav på delaktighet.

Via sociala medier har grupper som Föräldravrålet och Födelsehuset fångat upp den oro som många blivande föräldrar känner inför att de ska föda barn. Kommer det att finnas plats för mig när det är dags? Hur kommer förlossningen bli? Kan jag få kejsarsnitt? Kommer jag bli lyssnad på? Frågor som ställts på sin spets i samband med de uppmärksammade nedläggningarna av BB Sophia, Södra BB och nu senast BB i Sollefteå.  

En ny röst

Därför valde Barnmorskeförbundet och Svensk förening för gynekologi och obstetrik att bjuda in representanter från Föräldravrålet och Födelsehuset att medverka i den tvärprofessionella konferensen ” Individualiserad förlossning- vem bestämmer” förra veckan.

Drygt 200 barnmorskor, obstetriker, gynekologer och föräldrarepresentanter fick ta del av föreläsningar i ämnet och dagen avslutades med en paneldebatt. Panelen enades om att samtidigt som professionen alltid har det medicinska ansvaret så finns det utrymme för att bjuda in föräldrarna att göra aktiva val. Det kan handla om allt från att bli tillfrågad om det är går bra att koppla ett CTG till att kvinnan får välja förlossningsställning.

Ingen motsättning

I pauser och under lunchen pågick intensiva samtal och ljudvolymen i Läkaresällskapets klassiska lokaler var tidvis hög. Vårdfokus passade på att fråga några av deltagarna om deras syn på den inledande frågan:

Går det att förena en säker förlossning med kvinnans önskemål om hur hon vill föda?

Maria Steinwall, barnmorska på förlossningen i Malmö

Maria Steinwall, barnmorska vid förlossningen i Malmö.

– Vi försöker så gott det går att lyssna på kvinnorna och deras önskemål, men det är ofta en fråga om resurser och ekonomi. Just nu slutar många barnmorskor hos oss, bland annat för att arbetsvillkoren är så dåliga. Vi behöver också bli lyssnade på. 

 

Susanne Gustavsson, barnmorska och chefssjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus

Susanne Gustavsson, barnmorska, Skaraborg.

– Jag ser inte någon motsättning mellan en säker förlossning och kvinnans delaktighet. Vi kanske inte alltid är så tydliga med att berätta varför vi gör på ett visst sätt. Om vi förklarar till exempel vilka risker som kan finnas med kejsarsnitt kan hon få en möjlighet att ta ställning till hur hon vill göra själv, utan att vi skuldbelägger mamman.

Elin Edén, förälder och ordförande för den ideella föreningen Födelsehuset

Elin Edén, ordförande Födelsehuset

 – Det måste finnas ett förtroende från båda håll, inte bara från kvinnorna. Barnmorskorna måste lita på att kvinnorna kan göra val kring hur de ska föda, på samma sätt som de får välja om och när de vill ha barn.

– Det innebär att barnmorskorna måste ifrågasätta sitt arbetssätt och hela samhället behöver ändra synen på vad kvinnor kan. Poängen är informerat samtycke, att kvinnan får information på ett sätt som gör att hon kan fatta ett eget beslut som är rätt för just henne. Det är också hennes rätt enligt patientlagen. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida