Förlag rättar felaktiga myter i lärobok för barnmorskor

Förlag rättar felaktiga myter i lärobok för barnmorskor
Blivande mammor uppmanas att söka vård om fostrets rörelser plötsligt avtar. Arkivbild: Colourbox

Studentlitteratur har stoppat försäljningen av boken Lärobok för barnmorskor och skickat ut en rättelse till de lärosäten som bedriver barnmorskeutbildning. Orsaken är en felaktig formulering om fosterrörelser som kan få konsekvenser för det ofödda barnet.

7 oktober 2011

I Lärobok för barnmorskor står det att minskat utrymme i uterus från vecka 32 kan leda till färre fosterrörelser och att kvinnor bör upplysas om detta. Detta är enligt Ingela Rådestad, professor vid Sophiahemmets högskola, en myt som kan bidra till att kvinnor som känner minskade fosterrörelser inte söker vård i tid.

Ingen evidens

– Det finns ingen vetenskaplig evidens för att fosterrörelserna minskar i slutet av graviditeten. Däremot finns ett samband mellan minskad frekvens av fosterrörelser och barn som dör före födelsen, säger hon.

Olika studier har visat att mellan 10 och 16 procent av alla gravida kontaktat vården på grund av minskade fosterrörelser under den sista fjärdedelen av graviditeten. Men av dem som mist sitt barn före födseln har över 50 procent upplevt minskade fosterrörelser.

– Om fosterrörelserna minskar i frekvens ska man inte vänta med att söka vård, säger Ingela Rådestad.

Rättelse ute

Studentlitteratur, förlaget bakom Lärobok för barnmorskor, har nu gått ut med en rättelse till de lärosäten som utbildar barnmorskor. Samma rättelse samt en kommentar har skickats till TV3, som i veckan sände ett inslag om par som mist sitt barn efter att den blivande mamman känt minskade fosterrörelser, utan att mödravården reagerat på detta.

– När det här kom till min kännedom stoppade vi upplagan, kontaktade både Rådestad och berörda författare och beslöt att skicka ut en rättelse som också kommer att finnas med när boken börjar säljas igen, fram till att vi hunnit ge ut en ny, reviderad upplaga, säger Stefan Persson, vd för Studentlitteratur.

Ingen extern granskning

Men hur kunde det bli så fel i faktagranskningen av boken från första början?

– Våra böcker skrivs av landets ledande experter. För den här titeln har vi fyra redaktörer, ett mycket stort antal författare och en förläggare som alla är sakkunniga experter och flera av dem tillhör landets främsta forskare inom ämnet. Någon extern sakkunnig har därför inte bedömts som nödvändig. När frågan uppkom beslöt vi att fokusera på att rätta felet, medan frågan om hur det kunde bli fel fick anstå till en senare utvärdering, säger Stefan Persson.

Socialstyrelsen avvaktar

Anders Tegnell, sektionschef för Kunskapsstyrning vid Socialstyrelsen, säger att inlägg från forskare naturligtvis är intressanta, och att man varit i kontakt med kontaktpersoner ute i verksamheterna, men att myndigheten ännu inte har någon klar ståndpunkt.

– Vi har fått olika svar. Vissa säger att det inte behövs några uppdaterade rutiner. Det är svårt för oss att veta var sanningen ligger. För nuvarande för vi en dialog om frågan, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida