coronaviruset

Förlossningsvården ges nya råd vid covid-19

Förlossningsvården ges nya råd vid covid-19
Mor och barn kan vårdas tillsammans även om mamman skulle vara smittad med coronavirus. Arkivbild: Mostphotos

Osäkerheten är fortfarande stor kring hur covid-19 smittar och vad det innebär för förlossningsvården. Men baserat på det nuvarande kunskapsläget har SFOG tagit fram rekommendationer. Mor och barn ska inte separeras.

Prov ska tas på kvinnor som har symtom förenliga med covid-19, men det styr inte valet av förlossningsmetod. Även om kvinnan testas positiv kan mor och barn vårdas tillsammans efter förlossningen om inte barnet behöver akut intensivvård eller neovård.

Det är huvudbudskapet i de rekommendationer som getts ut av SFOG, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi. Här kan du läsa hela rekommendationen.

De fallrapporter som kommit från Kina visar att gravida inte har haft svårare symtom än jämnåriga icke-gravida. Nyfödda har blivit smittade postnatalt, men inte varit kritiskt sjuka. Det är oklart i vilken utsträckning det förekommer.

Det finns inga bevis för att viruset överförs intrauterint via placenta och virus har inte heller påvisats i bröstmjölk, även om det inte undersökts i någon större utsträckning.

Förlossningsavdelningar i Sverige har, liksom sjukvården i stort, infört besöksrestriktioner. Det innebär att medföljande make eller anhörig får vara med under förlossningen under förutsättning att de är friska, men inte får följa med eller besöka BB.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida