krisen i förlossningsvården

Förlossningsvården kartläggs

Tillsammans med personal och patienter ska alla landsting och regioner i höst kartlägga hur vården ser ut i samband med graviditet och förlossning. Avsikten är att kunna lära av varandra och förbättra vården.

4 september 2017

Förlossningsvården måste förbättras, anser SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har tagit initiativ till den gemensamma kartläggningen, rapporter Ekoredaktionen på Sveriges Radio.

– Vi vill få ett nationellt perspektiv och se hur det ser ut i de olika landstingen och regionerna. Vad kan vi lära av varandra, som en idékarta till landstingen, säger Eva Estling, samordnare på SKL, till Ekot.

Tanken är att det som inte fungerar på ett sjukhus kan förbättras genom idéer och inspiration från andra.

Enligt Eva Estling finns det intressanta idéer att utveckla, till exempel att samma team följer föräldrarna hela tiden och att mer administrativ personal anställs för att underlätta för barnmorskorna. I slutet av året ska arbetet med själva kartläggningen vara klart och därefter kan de konkreta förändringarna börja införas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida