Utredda fall

Tappade sex liter blod efter överdosering med Cytotec

Efter femte dosen med igångsättningsläkemedlet hade kvinnan så ont att hon grät och skrek. Efter sjunde dosen kom barnet ut alldeles för snabbt. Kvinnan fick stora skador i underlivet, förlorade sex liter blod och fick vårdas på sjukhus i nära tre veckor.

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, förklara kvinnan att hon fortfarande lider. Både psykiskt och fysiskt, med stora smärtor i underlivet.

Hon förlöstes i vecka 37, på Karolinska universitetssjukhusets förlossningsavdelning i Huddinge, strax utanför Stockholm. För att förstärka värkarbetet gavs hon Cytotec ungefär varannan timme.

Bad att bli opererad

Inför den femte dosen visade CTG-registeringen att hon hade fyra till fem värkar under varje tiominutersintervall. Trots det gavs en femte dos, varefter kvinnan fick så ont att hon började skrika och gråta. Hon bad läkaren om att bli opererad. I stället fick hon ytterligare två doser med Cytotec.

I stället för att utreda orsaken till att hon hade så ont fick hon morfin och Alvedon i smärtlindrande syfte. Det hade ingen effekt på smärtorna. Kvinnan var fullständigt panikslagen och en epiduralbedövning förbereddes.

Innan epiduralen hann ges föddes plötsligt barnet mycket snabbt, innan livmoderhalsen hade öppnats fullt ut.

Stora skador i undelivet

Kvinnan fick stora skador i underlivet, med komplicerade bristningar i vaginan och livmoderhalsen. På grund av att livmodern var slapp tappade hon dessutom hela sex liter blod. Patientens återhämtning komplicerades ytterligare på grund av att ett hematom bildades i underlivet. Först 19 dagar efter att hon kom till förlossningsavdelningen skrevs hon ut.

Efter händelsen har förlossningskliniken reviderat sina riktlinjer för igångsättning med Cytotec.

Ivo kritiserar vårdgivaren på flera punkter. Dels anser tillsynsmyndigheten att kvinnan överdoserades vilket ledde till överstimulering av värkarbetet, dels gavs nya doser Cytotec utan att någon bedömning av livmodertappen och värkstatus gjordes. Med tanke på att CTG-registreringen inför den femte dosen visade att kvinnan värkarbete var i full gång anser Ivo att inga fler Cytotec-doser borde ha getts.

Ivos samlade bedömning är att behandlingen inte följde vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med vad som anges i patientsäkerhetslagen.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-15728/2015-17.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida