Debatt

”Graviditetsdiabetes måste tas på allvar”

Förhöjt blodsocker under graviditet ökar riskerna för allvarliga komplikationer för såväl kvinnan och barnet, skriver tre överläkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Det är hög tid att revidera den allmänna uppfattningen om att graviditetsdiabetes är som ett övergående tillstånd utan någon nämnvärd riskökning. Internationella studier visar till exempel att hjärtkärlsjukdomar, blindhet och kognitiva störningar inklusive adhd hos det växande barnet kan orsakas av höga blodsockernivåer hos mamman under graviditeten,skriver överläkarna Caroline Lilliecreutz, Marie Blomberg och Magnus Cederholm i Svenska Dagbladet i dag.

En annan konsekvens av obehandlad diabetes under graviditet är den omprogrammering av fostrets arvsmassa som sker, så kallade epigenetiska förändringar. Barn till mödrar med obehandlad gravitetsdiabetes löper sju till åtta gånger så hög risk att själva utveckla diabetes i framtiden.

Drabbar fler

I Sverige genomförs nu nya diagnoskriterier för att upptäcka graviditetsdiabetes i tid. Läkarna i artikeln misstänker att det kommer att minst fördubbla antalet funna fall. Samtidigt saknar mödravården resurser att ta hand om ett ökande antal kvinnor med diagnosen, Det behövs mer forskning och evidensbaserade riktlinjer för behandling av graviditetsdiabetes, menar författarna.

Genom sin debattartikel vädjar nu läkarna till makthavare som folkhälsominister Gabriel Wikström att ta tag i frågan. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida