Hormonrädsla styr val

Preventivmedel. Av oro för hormoners påverkan på kroppen väljer många svenska kvinnor ineffektiva metoder, visar en ny studie.

4 november 2015

I sitt arbete som forskare inom preventivmedel och som barnmorska vid flera olika mödravårdscentraler i Göteborg med omnejd får Ingela Lindh ofta frågan vilket preventivmedel som inte innehåller hormoner. I stället för att svara direkt ställer hon motfrågor. ”Vad känner du till om hormonbaserade preventivmedel?” ”Är du orolig för något speciellt?”

??Nyligen publicerade forskare vid Danderyds sjukhus och Karolinska institutet en studie där de har sökt svar på varför Sverige har så höga aborttal samtidigt som preventivmedel i princip är gratis. Det visade sig att många kvinnor i dag saknar uppdaterad information om preventivmedel.??

1 000 kvinnor har tillfrågats om sin preventivmedels­användning och vilka kunskaper och attityder som finns kring olika preventivmedel. Resultatet visar att en av tio inte skyddar sig alls, trots att de inte vill bli gravida.

?Ingela Lindh menar att det finns en uppsjö av fördomar kring dessa läkemedel. Kvällspressens skräck­exempel om blodproppar och mödrars icke-uppdaterade råd om p-piller dröjer sig ofta kvar. Kunskap som att kombinerade p-piller faktiskt skyddar mot flera typer av cancer, till exempel äggstockscancer, har svårare att nå fram. Eller att många kvinnor är nöjda med sina hormonbaserade preventivmedel när de slipper premenstruella spänningar, pms. ?

— Självklart måste vi ta kvinnornas oro på allvar, samtidigt har vi ett ansvar att kommunicera den kunskap vi faktiskt har i dag, säger Ingela Lindh.

?Enligt forskarna bakom studien är de så kallade hormonskeptiska kvinnorna måna om både sin hälsa och om miljön, men har inte nåtts av adekvat information.??

Resultatet visar att 72 procent av kvinnorna i fertil ålder använder någon form av preventivmedel. Men i de åldrar där fertiliteten är hög används mer p-piller och ineffektiva metoder som kondom, pessar och avbrutna samlag. P-piller kan glömmas bort eller effekten utebli vid till exempel magsjuka. Kondomen kan glida av eller läcka.

Förra året uppdaterades de nationella behandlingsrekommendationerna till att bland annat innehålla möjlighet för unga kvinnor som ännu inte varit gravida att använda spiral. De senaste åren har förskrivningarna av både hormon- och kopparspiral ökat.

Fakta graviditetsrisk

  • P-stav: 0 av 1 000
  • Hormonspiral: 0,2 av 1 000
  • Kopparspiral: 0,8 av 1 000
  • P-piller: 90 av 1 000 första året, framför allt vid bristande följsamhet eller magsjuka.
  • Kondom: 30 av 1 000
  • Pessar: 60-120 av 1 000
  • Säkra perioder: 240 av 1 000
  • Avbrutet samlag: 220 av 1 000

Källa: Läkemedelsverket

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida