ICM: Abortverksamhet en barnmorskeuppgift

ICM: Abortverksamhet en barnmorskeuppgift
Abortverksamhet är en nytillkommen uppgift för barnmorskor i den internationella barnmorskeorganisationens,ICM:s,globala standard. Arkivbild: Colourbox

Den internationella barnmorskeorganisationen, ICM, har lagt till abortverksamhet som en av barnmorskans arbetsuppgifter i sin globala standard för all världens barnmorskor. Tillägget kommer att ha stor betydelse för att sänka mödradödligheten, hävdar Catharina Zätterström, vice ordförande i Svenska barnmorskeförbundet.

– Jag gläder mig oerhört över detta, det betyder väldigt mycket för barnmorskorna, men inte minst för världens kvinnor.  Osäkra aborter är en av de vanligaste orsakerna till mödradödlighet, säger Catharina Zätterström, samordningsbarnmorska och verksamhetsutvecklare i södra Stockholm samt vice ordförande i Svenska barnmorskeförbundet.

Ont om läkare i världen

Det var på den internationella barnmorskeorganisationens förra kongress, i Glasgow 2008, som frågan om att ta in abortverksamhet som en del av del av barnmorskans kompetenser kom upp. Medlemsorganisationer i länder där många kvinnor dör efter osäkra aborter lyfte frågan.

De påpekade att frivilligorganisationer i deras länder anställde och utbildade barnmorskor i att ge abortservice och ansåg att om tjänsten skulle erbjudas borde det ingå som en av barnmorskans kompetenser.

– Globalt är det ont om läkare. Om världens kvinnor ska få tillgång till säkra aborter är förutsättningen att det blir en uppgift även för barnmorskor.  Det är ett enkelt och billigt sätt att minska mödradödligheten, säger Catharina Zätterström.

Förslaget väckte mycken debatt och under arbetet med att uppdatera dokumentet Essential competencies for basic midwifery practice förekom starka påtryckningar både för och emot.

Fyra enheter i Sverige

Att abortverksamhet nu lyfts in bland barnmorskans kompetenser innebär inte någon förändring av arbetsuppgifterna i länder med en restriktiv reglering eller förbud. Abortverksamhet är ingen basarbetsuppgift för alla barnmorskor. I varje land ska yrkeskåren följa den lagstiftning som gäller.

Catharina Zätterström anser att det är viktigt att internationellt visa att detta inte bara är en andrahandslösning för fattiga länder, utan att barnmorskor kan ge högkvalitativ abortvård överallt.

I våras genomförde Svenska barnmorskeförbundet en enkät om barnmorskans roll i abortvården. Av de 16 enheter som svarade uppgav tre att barnmorskor självständigt skötte de tidiga medicinska aborterna och en fjärde var på gång.

– Varför har inte barnmorskor på fler kliniker fått utbildning i att självständigt handlägga friska kvinnors tidiga medicinska aborter? Är det läkarna eller barnmorskorna själva som bromsar, undrar Catharina Zätterström.

Förutom ICM står också WHO och FN:s befolkningsfond bakom barnmorskedokumenten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida