Utredda fall

Inget sjukhus ville ta emot ambulans med födande kvinna

Inget sjukhus ville ta emot ambulans med födande kvinna
Ambulansen körde den födande kvinnan med högsta prioritet men omdirigerades flera gånger på grund av platsbrist. Arkivbild: Mostphotos

Trots att kvinnan var födande och ambulans hade skickats ut med högsta prioritet tvingades ambulansen vända flera gånger mellan sjukhusen i Kristianstad och Lund. Ingen av förlossningsklinikerna ville ta emot kvinnan.

Kvinnan skulle snart föda. Vattnet hade gått och det var bara någon minut mellan värkarna. Kvinnan och hennes man satte sig i en taxi för att åka från bostaden i Kristianstad till närmsta sjukhus. På väg in meddelade kvinnokliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad att de hade fullt och att paret i stället skulle ta sig till Universitetssjukhuset i Lund.

Läget var akut och en ambulans larmades ut med högsta prioritet. Eftersom det är sju mil till Lund valde ambulanspersonalen att ändå köra kvinnan mot sjukhuset i Kristianstad, berättar Kristianstadsbladet.

Även denna gång sa förlossningskliniken nej, varför ambulansen fick vända och trots allt styra mot Lund.

De hann bara några mil på motorvägen när ambulanspersonalen fick ett nytt besked. Kvinnokliniken i Lund hade inte någon plats för kvinnan och ifrågasatte att hon skulle köras dit. Personalen i Lund kontaktade kvinnokliniken i Kristianstad. Plötsligt fanns det plats på hemsjukhuset varför ambulansen än en gång tvingades vända.

Väl framme gick förlossningen bra, utan några komplikationer.

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, eftersom den hade kunnat leda till en allvarlig vårdskada.

– Vi har anmält det för att det är ett oacceptabelt sätt att hantera en höggravid kvinna under förlossningsarbete, säger Arne Olofsson, biträdande chefläkare och överläkare på Region Skånes prehospitala enhet till Kristianstadsbladet.

Chefläkargruppen i Skåne har vid flera tillfällen påtalat de stora risker det innebär att omdirigera prio 1-patienter mellan akutmottagningarna eller förlossningsklinikerna i Skåne.

Vårdgivaren har haft en dialog med förlossningsavdelningarna för att förhindra liknande tillbud, vårdprogrammet ”Nytt liv på väg” ska revideras och personalen ska utbildas under 2017.

Dessa åtgärder tycker Ivo räcker. Myndigheten anser att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen och kommer därför inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Diarienummer hos Ivo 8.1.1-8868/2017-3.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida