Sexuell och reproduktiv hälsa

Internationellt toppmöte om mödradödlighet i Stockholm

Internationellt toppmöte om mödradödlighet i Stockholm
Mödradödlighet, barnadödlighet och säker abortverksamhet är några av de frågor som ska diskuteras på WHO-mötet. Arkivbild: Colourbox

Mödra- och barnadödlighet är ämnen som ska diskuteras när Världshälsoorganisationen WHO samlar experter från ett tjugotal länder i Stockholm under två dagar.

30 augusti 2018

På mötet, som äger rum i dag och i morgon, träffas forskare och representanter från ländernas regeringar för att diskutera fakta och forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen, WHO, är arrangörer för mötet, som är en del av Europas arbete för att nå de globala hälsomålen. Ett viktigt syfte är att förbättra hälsan för kvinnor och barn i Europa och Centralasien.

– Det är viktigt att belysa konsekvenserna av sexuell och reproduktiv hälsa och öka medvetenheten om att det finns grupper som inte har sexuella rättigheter eller rätt att vara den man är, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Stora skillnader mellan länder

Stora framsteg har gjorts när det gäller till exempel mödradödlighet och användandet av preventivmedel i Europa och Centralasien under de senaste 20 åren, men skillnaden mellan olika länder är fortfarande stora, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Bland de skillnader som kommer att diskuteras under de två dagarna är att barnadödligheten är 20 gånger högre i länder med den högsta dödligheten, jämfört med länder med lägst barnadödlighet. Mödradödligheten är 25 gånger högre i länder med den högsta dödligheten.

Skillnaderna när det gäller behov av familjeplanering och behovet av säker abortverksamhet kommer också att tas upp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida