Utredda fall

Kontroll borde gjorts tidigare när barn dog i magen

Den gravida kvinnan borde ha skickats på ultraljudskontroll direkt eftersom det fanns tecken på att fostertillväxten hade avstannat och magen sjunkit ihop. I stället fick hon vänta fem dagar på grund av att det var helg.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett fallet efter anmälan från kvinnan. Ivo riktar kritik mot mödravårdsmottagningen i Stockholm. Ultraljudskontrollen borde ha utförts före nyårshelgen.

Det var den 30 december som kvinnan kom på undersökning till en barnmorska på mottagningen. Graviditeten hade då gått fem dagar över beräknat förlossningsdatum. Kvinnan mådde bra och kände fosterrörelser. Barnets huvud stod högt och var fortfarande rörligt. Kvinnan hade känt att magen sjunkit och SF-måttet (mätning av magens storlek) vid de tre senaste mätningarna var 34, 35 och 34 cm.

Eftersom undersökningen gjordes strax före nyår beslutade barnmorskan att skicka kvinnan på ultraljudskontroll efter långhelgen, fem dagar senare. Den kontrollen hann aldrig utföras eftersom värkarna kom igång samma dag som ultraljudet skulle gjorts. När föräldrarna i stället åkte in till förlossningen fick de beskedet att barnet dött i magen.

Den avplanande SF-kurvan borde ha motiverat en tidigarelagd ultraljudskontroll, anser Ivo. Barnmorskan borde inte heller ensam ha fattat beslutet att skjuta på det.

Barnmorskan uppger att hon fattade sitt beslut i enlighet med regionens riktlinjer för överburenhet. Där står att om vecka 41+0 är en lördag eller söndag ska tid för ultraljud bokas måndag efter helg. Även riktlinjerna för stillastående SF-kurva anger att ultraljud ska bokas inom en vecka då måttet varit stillastående under tre veckor eller vid tre på varandra följande mätningar.

Ivo noterar att SF-måttet är en ganska osäker metod, även om det som i det här fallet är samma barnmorska som gör samtliga mätningar. Men SF-mätningarna visade en avstannande tillväxtkurva under minst två veckor, kanske upp till fem veckor vid slutet av graviditeten.

I ett yttrande till Ivo från mödravårdsmottagningen skriver verksamhetschefen att de tar till sig de brister som framkommit och kommer fortsätta arbeta för att uppfylla kraven på god och säker vård.

Diarienummer hos Ivo: 3.4.1-06480/2021-18

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida