Kontroversiellt seminarium om osäkra aborter på global konferens

Kontroversiellt seminarium om osäkra aborter på global konferens
Anneka Knutsson från Sida var moderator för seminariet om osäkra aborter. Foto: Pawel Flato

Osäkra aborter står för en stor del av mödradödligheten i världen, men fortfarande görs det väldigt lite. På en global konferens om kvinnors hälsa lyfte Sverige fram den kontroversiella abortfrågan vid ett seminarium.

Women deliver 2010 conference är namnet på det möte som har hållits i Washington denna vecka och som har samlat tusentals representanter för regeringar, organisationer och biståndsaktörer från hela världen. Konferensens syfte är att flytta fram positionerna och öka det globala åtagandet för att få ner mödra- och barndödligheten i världen.

Sverige var värd för ett seminarium om osäkra aborter där en internationell panel med representanter från flera olika länder diskuterade vad som kan göras för att lyfta abortfrågan. Moderator för seminariet var Anneka Knutsson, barnmorska och Sidas chef för avdelningen hälsa och kunskap.

– Först och främst måste det finnas en politisk vilja och sen handlar det om ett ihärdigt, högljutt och långsiktigt arbete, säger hon.

Katolska kyrkan

En av medlemmarna i panelen var Jon O´Brien från organisationen ”Catholics for choice” som menar att abort ska vara ett möjligt val för den enskilde. Han påpekade att den katolska kyrkans överhuvuden tar sig rätten att tala för alla katoliker när de förbjuder preventivmedel och aborter. Men majoriteten av kyrkans medlemmar och världens katoliker använder preventivmedel och tycker att säkra aborter ska finnas som ett alternativ.

Säkra och legala aborter är fortfarande en mycket kontroversiell fråga i många länder.

– Vi ser visserligen en uppluckring i vissa länder, men samtidigt så har vi sett att lagstiftningen skärpts i länder som till exempel Nicaragua och Kenya, säger Anneka Knutsson.

Förändrad attityd i USA

Frågan är kontroversiell inte minst i USA där det finns en mycket stark rörelse mot aborter, men på sistone har det skett en något förändrad attityd och framför allt en ny hållning från officiellt håll efter presidentbytet. Utrikesminister Hillary Clinton har sagt att USA måste arbeta för säkra aborter och sådana uttalanden har politiker inte vågat göra förut av rädsla för att stöta sig med den mäktiga anti-abortrörelsen.

Fortfarande får offentliga amerikanska medel inte användas för att stödja projekt som gäller abort. I Sverige däremot deltar Sida i flera program och projekt i utvecklingsländer som syftar till att minska de osäkra aborterna och öka kunskapen om preventivmedel och säkra aborter.

Anneka Knutsson är nöjd med seminariet och tycker att det fick mycket positiv uppmärksamhet både bland konferensens deltagare och i amerikansk media.

– Nu handlar det om att envist arbeta vidare med den här frågan på alla nivåer. Vi behöver ändra människors attityder och öka kunskapen, arbeta med barnmorskor och sjuksköterskor och engagera det civila samhället, det vill säga organisationer och kyrkor. Samtidigt behövs politiska beslut och förändringar av lagar och det kräver ett stöd på global nivå, från det internationella samfundet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida