Utredda fall

Kallade fel person till klamydiakontroll

Kallade fel person till klamydiakontroll
Innan en person kallas för smittspårning via brev eller telefon måste personens identitet säkerställas. är Bild: Mostphotos

Barnmorskemottagningen följde inte rutinerna för smittspårning vilket ledde till att fel person kallades för provtagning. Nu får mottagningen kritik av Ivo.

I november förra året fick en man ett brev om att han kunde vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Han uppmanades att ta kontakt med vården för provtagning. Men kallelsen skulle inte till honom.

Brevet hade skickats från en barnmorskemottagning i samband med en smittspårning av klamydia. En barnmorska hade fått uppgifter om ett namn på en eventuell smittbärare och sökte då på hitta.se. Hen fick en träff på internetsidan på det aktuella namnet och skickade en kallelse.

Svårt att komma fram

Mottagaren av brevet försökte omedelbart få kontakt med barnmorskemottagningen för att påtala att det rörde sig om ett misstag, men det dröjde två dygn innan ett samtal kom till stånd.

Mannen anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Utöver att han drabbats av obehag så angav han att en annan person utsatts för risken att ovetandes bära på en smittsam sjukdom. Han påpekade även sekretessaspekter i sin anmälan.

Enligt Ivo:s utredning hade barnmorskan skickat kallelsen utan att först ha försäkra sig om att det var rätt person som kallades. Enligt riktlinjerna från det lokala smittskyddet och landstingets sjukvårdsområde ska personens identitet alltid säkerställas, till exempel med hjälp av folkbokföringsregistret, innan kallelse skickas.

Barnmorskemottagningen får således kritik för att den inte säkerställt kvalitén i vården. Ivo konstaterar även att man brutit mot sekretessen, men avstår från en åtalsanmälan.

Vidtagna åtgärder

Mottagningen uppger att de sedan anmälan har vidtagit följande åtgärder:

  • Genomgång av riktlinjer med samtlig personal i organisationen.
  • Genomgång av fallet med samtlig personal för att öka riksmedvetenheten i samband med smittspårning.
  • Användning av flera sökmotorer innan kallelsebrev skickas.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida