Utredda fall

Kritiseras för att gravid med diabetes förlorade barnet

Kvinnan drabbades av det livshotande tillståndet ketoacidos på grund av insulinbrist, men diagnosen fördröjdes. Nu har rutinerna uppdaterats.

15 december 2015

Specialistmödravården vid Södersjukhuset i Stockholm borde ha tagit kvinnans symtom på större allvar och omedelbart bett henne komma in för kontroll anser Inspektionen för vård och omsorg.

Kvinnan har en känd typ 1-diabetes. I 14:e graviditetsveckan drabbades hon av högersidiga flanksmärtor. På akutmottagningen, och senare också på specialistmödravården, tolkades smärtorna som njurstensanfall.

Kräktes och tog inte insulin

När kvinnan tre månader senare, i vecka 27, åter fick ont på samma sida, och dessutom kräktes, ringde hon en barnmorska på specialistmödravården. Hon berättade att hon inte hade tagit sitt insulin och att hon hade ett blodsocker på 9.

Enligt kvinnan själv uppmuntrade barnmorskan henne att vila, ta smärtstillande och fortsatt avstå från sitt insulin. Hon behövde inte komma in.

Morgonen därpå ringde maken till specialistmödravården och berättade att hans fru fortfarande mådde dåligt och nu hade ett blodsocker på 11. Denna gång råddes paret att ta sig till mödravården för bedömning.

Inga kontroller gjordes

Men i stället för att omedelbart ta ett blodsocker, lyssna efter fosterljud och genomföra andra basala kontroller väntade man in läkaren som dök upp först en dryg timma senare.

Trots att alla inblandade visste att kvinnan inte hade tagit sitt insulin och att hon hade kräkts i ett par dygn skickades hon först till röntgen för utredning av eventuella njurstensbesvär.

Några blodprover togs inte förrän långt senare. Det hade då hunnit gå mer än tre timmar sedan kvinnan kom till sjukhuset. När svaren väl kom visade de att kvinnan hade drabbats av ketoacidos.

Ytterligare tre timmar senare upptäckte en barnmorska som kom för att koppla ett CTG att det saknades fosterljud. Barnet hade dött inne i livmodern. Exakt när är det ingen som vet.

Livshotande ketoacidos

Ketoacidos vid diabetes är ett allvarligt och potentiellt livshotande tillstånd för gravida som uppkommer vid brist på insulin.

Även om tillståndet är ovanligt hos gravida med diabetes förekommer det. Det kan till och med utvecklas snabbare hos gravida eftersom en viss insulinresistens och ett ökat behov av insulin uppstår under graviditeten.

Eftersom glukos passerar över till fostret via moderkakan kan plasmaglukos dessutom vara lägre vid ketoacidos hos gravida än vad det vanligvis är vid ketoacidos.

Kvinnan har efteråt klagat på vården hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Efter att ha utrett ärendet håller myndigheten det för troligt att personalen inte var medveten om risken för ketoacidos och därför valde att fokusera på kvinnans smärtor.

Rutiner saknades

Det saknades rutiner för när gravida med diabetes bör komma in för kontroll på förlossningen eller specialistmödravården. Det fanns inte heller information om ketoacidos i de PM som fanns om diabetes. Enligt vårdgivarens egen händelseanalys ska detta nu vara åtgärdat.

Ivo anser att ketoacidosen med stor sannolikhet bidrog till att fostret dog.

Vårdgivaren kritiseras för att diagnostiseringen av patientens ketoacidos fördröjdes trots att patienten i ett tidigt skede var i kontakt med sjukvården.

Vårdgivaren kritiseras också för att handläggningen av patientens tillstånd var passivt när hon väl kom in till specialistmödravården.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-6960/2014-11.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida