Landstinget stoppar olaglig barnmorskeverksamhet

Landstinget stoppar olaglig barnmorskeverksamhet
Frilansade barnmorskor får inte längre förlösa sina kunder på landstingets kliniker. Arkivbild: Mostphotos

Frilansande barnmorskor förlöser sina kunder på Stockholms läns landstings kliniker. Men nu stoppas den olagliga verksamheten efter Vårdfokus avslöjande.

Betala 24 000 kronor så stöttar vi dig inför, under och efter din förlossning. Det är affärsidén för det nätverk av omkring tio barnmorskor i Stockholm som vid sidan av sina ordinarie anställningar inom landstinget även frilansar inom ramen för sina egna företag.

Verksamheten har pågått i flera år och privata barnmorskor har varit med och förlöst sina kunder på flera av landstingets förlossningskliniker.

Olaglig verksamhet

När Vårdfokus rapporterade om detta i början av april slog Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fast att en sådan verksamhet är olaglig.

– Det här låter väldigt konstigt och skulle i så fall bryta mot såväl hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen och mycket mer. Vem har ansvaret? Landstinget, eller företaget? Om det till exempel skulle inträffa en avvikelse finns det två olika vårdgivare, det fungerar inte ansvarsmässigt, sade Lena Renman är enhetschef på Ivo.

Dessutom väcker upplägget frågor om vilken bisyssla som är okej.

– De privata barnmorskorna tar betalat från sina kunder, men använder sedan landstingets lokaler och resurser. Det undrar jag om arbetsgivaren godkänner, sade Lena Renman.

Landstinget kovänder

Efter Vårdfokus artikel fick Leif Karnström, landstingets avtalsansvarige, uppgiften att ringa runt till alla ansvariga på landstingets förlossningskliniker. Sedan fick Vårdfokus beskedet att ingen kände till att det här förekom.

Men i dag kovänder landstinget. De frilansande barnmorskorna har både deltagit i förlossningsarbetet och använt landstingets lokaler trots att de har varit där som egenföretagare. Det framkom på ett nytt möte med landstingets verksamhetschefer och förlossningschefer som hölls den 23 april.

– Det som Vårdfokus beskrev i artikeln har uppenbarligen förekommit och det är helt oacceptabelt. Det får inte förekomma, säger Leif Karnström, avdelningschef på hälso– och sjukvårdsförvaltningen.

Han bekräftar att detta har förekommit vid Södertälje sjukhus, i övrigt kan Leif Karnström inte specificera andra förlossningskliniker som har varit inblandade.

Inga sanktioner

Enligt Ivo bryter verksamheten mot ett flertal lagar. Hur kunde det ändå förekomma?

– Det är inte helt lätt att ta reda på men vi är många som blev förvånade. Det är inte heller säkert att det har varit känt i alla chefsled, säger Leif Karnström.

Nu stoppar landstinget det olagliga frilansandet, men några sanktioner mot dem som har deltagit kommer det inte att bli.

– Nej, det viktiga för oss är att klargöra vad som gäller och det gör vi nu. Vi är väldigt angelägna att det här ska gå rätt till, säger Leif Karnström.

Frångår rutiner för fosterövervakning

Vårdfokus har även varit i kontakt med en av landstingets chefsbarnmorskor som uppger att företagarnas kunder kan få specialbehandling. Det rör sig exempelvis om kvinnor som är mycket förlossningsrädda och som vill slippa fosterövervakning.

– I enstaka fall när kvinnan är rädd är det ändå bättre att hon är här än hemma och då går jag med på det. Men det är så klart inte enligt rutinerna, säger chefsbarnmorskan.

Leif Karnström säger dock att det inte framkom vid mötet med verksamhetscheferna.

– Men om det är så, är det naturligtvis också helt oacceptabelt och strider mot allt vad patientsäkerhet gäller, säger han.

Reglerna skickas ut

Efter Vårdfokus avslöjande har nu alla ansvariga för landstingets förlossningsvård fått besked om vad som gäller. Vårdfokus har tagit del av dokumentet:

  • All vård ska utföras av anställd personal som är schemalagd och avlönad av förlossningskliniken.
  • Verksamhetschefen ansvarar för vården och medarbetarnas kompetens, och det är ett chefsansvar att fördela arbetet och därmed medarbetarna utifrån verksamhetens behov.
  • Alla medarbetare som har bisysslor, avlönade eller oavlönade vid sidan av sin landstingsanställning måste ha skriftligt godkännande för det.
  • De som är medföljande till en gravid kvinna får under inga omständigheter utföra någon vård eller behandling även om hon/han är utbildad och/eller legitimerad sjukvårdspersonal och/eller arbetar på kliniken.

Det vill säga att det är inte möjligt att medarbetare går in och förlöser enskilda mammor på eget initiativ. Det handlar både om att alla ska erbjudas samma goda vård baserat på medicinska prioriteringar som att ansvaret för vården ska ligga tydligt hos den aktuella förlossningskliniken.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida