Förlossningsvård

Lustgas bättre än ingen smärtlindring alls

Lustgas bättre än ingen smärtlindring alls
Lustgas är den vanligaste formen av smärtlindring som ges till gravida och används vid fyra av fem förlossningar i Sverige. Arkivbild:Istockphoto

Frågan om lustgas har någon smärtlindrande effekt under förlossningen är omdiskuterad. Men den fungerar bättre än placebo eller ingen behandling alls, enligt SBUs genomgång av forskning inom området.

Genom att titta på befintlig forskning om lustgas i förlossningsvården har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, undersökt om det finns evidens för att metoden lindrar förlossningssmärtor. Genomgången svarar även på om det finns andra metoder som är likvärdiga eller bättre än lustgas.

Fler biverkningar

Totalt ingick 18 artiklar i SBUs genomgång och endast slutsatserna från studierna redovisas i rapporten. De studier som jämförde olika former av smärtlindring via inhalation med transkutan elektrisk stimulering , TENS, placebo eller ingen behandling alls visade att lustgas gav bättre smärtlindring än placebo eller ingen behandling. I jämförelse med TENS var den smärtlindrande effekten likvärdig.

Samtidigt gav lustgas fler biverkningar i form av illamående, kräkningar och yrsel än fluranderivat.

Ett par studier visade att kontinuerlig inhalering av lustgas gav bättre effekt än växelvis inandning.  Tre observationsstudier stödjer att ryggbedövning ger bättre smärtlindring än lustgas.

Avstår från att värdera

Användning av lustgas är omdebatterad eftersom förlossningspersonal utsätts för gasen dagligen. 

SBU har med denna rapport inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida