Forskning

Mammans influensavaccin skyddar även barnet

Mammans influensavaccin skyddar även barnet
Influensavaccin ges lämpligen efter graviditetsvecka 16, då risken för allvarlig sjukdom är störst under senare delen av graviditeten, enligt Socialstyrelsen. Foto: Mostphotos

Spädbarn till kvinnor som vaccinerat sig under graviditeten har signifikant mindre risk att få influensa, visar en amerikansk studie.

Att bli sjuk i säsongsinfluensa kan vara allvarligt tillstånd under en graviditet och Socialstyrelsen rekommenderar därför gravida att skydda sig genom vaccinering.  Nu har forskare vid Utahuniversitet i USA visat att vaccinet även skyddar det nyfödda barnet upp till sex månader efter födseln, uppger Läkemedelsvärlden.

De spädbarn vars mammor hade vaccinerats under graviditeten hade 70 procent lägre risk att få influensa och 80 procent lägre risk för influensarelaterad sjukhusinläggning. Riskminskningen var statistiskt signifikant.

Studien bygger på data från 245 386 kvinnor och 249 387 spädbarn i USA. Drygt tio procent av kvinnorna uppgav att de vaccinerat sig under graviditeten.

Jämfört med RS-virus

Bland de 658 spädbarn som senare diagnosticerades med influensa, bekräftade med laboratorieanalys, hade 97 procent en ovaccinerad mamma. 151 barn krävde sjukhusvård och i 148 av fallen var modern ovaccinerad.

Forskarna undersökte också förekomsten av rs-virus, som ofta drabbar små barn och kan ha allvarliga konsekvenser. Resultaten visade ingen skillnad i insjuknande i rs-virus i barngruppen med vaccinerade mödrar jämfört med gruppen där mödrarna var ovaccinerade. Det stärker enligt forskarna resultatet att skyddseffekten mot influensa beror på att mödrarna vaccinerat sig under graviditeten, skriver Läkemedelsvärden.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida