Reproduktiv hälsa

Marscherade mot mödradödlighet

Marscherade mot mödradödlighet
I år deltog fler personer i barnvagnsmarschen på fler orter än tidigare. Nytt för 2017 var att RFSU fick stöd av stöd av Womens march och Födelsevrålet. Foto: RFSU

Fler orter än någonsin, totalt 49 stycken, deltog i lördagens barnvagnsmarsch för att manifestera för kvinnors rätt till abortvård och säkra förlossningar. I Stockholm gick drygt 1 000 personer där en av deltagarna var folkhälsominister Gabriel Wikström.

Barnvagnar i röda regnskydd med tecknade ägg och spermier satte färg på landets gator när RFSU för åttonde året i rad arrangerade barnvagnsmarschen den 11 mars. Syftet – att lyfta frågan kring mödradödlighet och kvinnors rätt att själva bestämma över sin kropp – väckte stort engagemang och RFSU uppskattar det totala deltagandet i landet till drygt 3 500 personer.

Även svenskt perspektiv

– Det är fantastiskt att se att frågan engagerar så många, inte bara småbarnsföräldrar som marschen från början vände sig till. Frågan är högaktuell nu efter att Trump begränsat ekonomiskt stöd till organisationer som är för abort. Även här i Sverige, med nedläggning av flera förlossningskliniker är frågan viktig, säger Emma Güntner på RFSU, som varit projektledare för barnvagnsmarschen.

I samband med manifestationen fick Gabriel Wikström ta emot tre krav till regeringen från RFSU:

• Öka det finansiella stödet till sexuell och reproduktiv hälsa generellt med ökat fokus på abort.

• Visa internationellt ledarskap genom att stå upp för kvinnors rättigheter i internationella förhandlingar.

• Säkerställ ett enat politiskt stöd på internationell nivå och samordna biståndsgivare för ökad finansiering till sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.

Ökat bistånd

Gabriel Wikström svarade att den svenska regeringen, tillsammans med bland andra Holland, just fattat ett beslut om att öka det finansiella stödet till frivilligorganisationer som arbetar med kvinnors reproduktiva hälsa.

– Det är precis det vi inom RFSU vill, att Sverige ska vara en föregångare i dessa frågor. Det fortsätter vi att arbeta med hela tiden, säger Emma Güntner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida