Rättegången i Kristianstad

Kritiker: Misstag i vården ska inte gå till domstol

Kritiker: Misstag i vården ska inte gå till domstol
– Vi har redan Ivo som sköter de här fallen. Vem vågar arbeta inom ett yrke där man riskerar att dömas för brott om man gör ett misstag? säger Malin Tillgren, ordförande för Vårdförbundet i Skåne. Foto: Anders Olsson

Det är Ivo som ska sköta saken när vårdpersonal gör fel i jobbet. Det menar flera som Vårdfokus talat med i samband med rättegången mot en barnmorska i Kristianstad. ”Risken är att färre söker sig till våra yrken”, säger Malin Tillgren, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

5 februari 2020

Efter två långa dagar med förhandlingar, vittnesförhör och medicinska expertutlåtanden avslutades rättegången mot den åtalade barnmorskan i går, tisdag. Åklagaren menar att den åtalade barnmorskan agerat oaktsamt och utan den särskilda skicklighet som krävs för yrket. Hon uppgav att brottet är grovt och skulle kunna ge fängelstraff, men väljer att yrka på villkorlig dom och böter.

”Är det kriminellt?”

Barnmorskan å sin sida nekar till brott. Hon medger att det var fel att öka det värkstimulerade droppet flera gånger under förlossningen trots att värkarbetet redan var överstimulerat. Men försvarsadvokaten Björn Hurtig menar att hennes misstag inte gjordes med uppsåt. Han vände sig direkt till domare och nämndemän och bad dem att fundera noga på vilka konsekvenser det kan få när sådana här fel går till åtal.

– Har hon agerat oaktsamt och klivit över tröskeln till att bli kriminell? frågade han retoriskt.

Försvaret menar att det också funnits omständigheter i arbetsmiljön som kan ha påverkat barnmorskans agerande – som att det saknades en koordinator, att utrustningen var dålig och övervakningskurvan svår att se. Omständigheter som sjukhuset nu åtgärdat, vilket tyder på att det har ansetts som säkerhetsrisker.

Navelsträng runt halsen

Björn Hurtig påpekade också att det inte uteslutits att det inte kan ha funnits andra orsaker till barnets syrebrist och hjärnskador, som att navelsträngen var virad runt halsen.

.

– Barnmorskan har själv sagt att hon drabbades av tunnelseende och att hon varit säker på att barnet ska komma vid nästa värk. Tunnelseende är ett psykiskt och fysiskt tillstånd som kan liknas vid panik, vilket gör att hon inte kan dömas för vållande till kroppsskada, avslutade försvarsadvokaten.

Döms hon inte för vållande till kroppsskada återstår åtalsrubriken framkallande av fara för annan, ett brott som i så fall redan blivit preskriberat.

Bland åhörarna som funnits på plats under förhandlingarna i Kristianstads tingsrätt har flera reagerat på att fallet gått till domstol överhuvudtaget, eftersom Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, redan utrett fallet och gett barnmorskan skarp kritik. En av dem är den pensionerade barnmorskan Ingrid Bengtsson.

Hör inte hemma i domstol

Att det var fel av den åtalade barnmorskan att höja det värkstimulerade droppet när mamman hade så täta värkar och barnets var påverkat råder det inget tvivel om. Men här typen av misstag hör inte hemma i domstol, menar Ingrid Bengtsson.

– Det är inte första gången det blir fel i vården. Det finns rutiner för att hantera det och som gör att det går att lära av misstagen. Det här riskerar bara att skapa spekulationer och skapar rädsla hos blivande föräldrar.

Ingrid Bengtsson säger att ingen är felfri, men i vården kan det få stora konsekvenser. Om man jobbar i en fabrik får det inte samma följder.

– Det som har hänt är tragiskt och jag tycker så synd om föräldrarna och om barnmorskan. Att fallet får så mycket uppmärksamhet gör det ännu svårare för alla. Liknande fall faller i glömska men det här lever kvar.

Kritik från Vårdförbundet

Vårdfokus har också haft kontakt med Malin Tillgren, som är ordförande för Vårdförbundet i Skåne. Hon var inte på plats i tingsrätten men bor själv i Kristianstad och har följt fallet via lokalpressen.

Malin Tillgren vill inte uttala sig om det specifika ärendet, men är också kritisk till att misstag i vården går vidare till domstol. Det kan påverka vårdens attraktionskraft och leda till att färre söker sig till Vårdförbundets yrken menar hon.

– Vi har redan Ivo som sköter de här fallen. Vem vågar arbeta inom ett yrke där man riskerar att dömas för brott om man gör ett misstag? säger Malin Tillgren.

Hon menar att alla kan göra fel och att det är viktigt att titta på alla omständigheter när misstag sker. Hur var arbetsbelastningen? Stress kan göra att man hamnar i tunnelseende, säger Malin Tillgren.

Ville visa sitt stöd

För Ingrid Bengtsson var det viktigt att vara på plats under förhandlingarna. Hon har själv arbetat på förlossningsavdelningen på Centralsjukhuset i Kristianstad och har träffat den åtalade barnmorskan vid något tillfälle, men de känner inte varandra personligen.

– Jag vill visa att vi finns för henne som stöd. Som barnmorska kan jag bara föreställa mig hur jobbigt hon måste ha det nu. Och önskar att hon kunde vrida tillbaka tiden.

Detta har hänt

Ett natt i november för tre år sedan drabbades ett spädbarn av hjärnskador efter en långdragen förlossning. Barnet avled ett år senare i hemmet.

Barnmorskan ökade det värkstimulerade droppet flera gånger under förlossningen trots att värkarbetet redan var överstimulerat. Det bedöms ha lett till att barnet fick syrebrist.

Barnmorskan åtalas nu för vållande till kroppsskada, alternativt framkallande av fara för annan. Åklagaren bedömer fallet som grovt.

Händelsen har tidigare granskats av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som riktade hård kritik mot barnmorskan. Efter det har föräldrarna polisanmält händelsen.

Dom meddelas den 25 februrari.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida