Sexuell och reproduktiv hälsa

Nu blir det enklare för kvinnor att planera sitt barnafödande

Nu blir det enklare för kvinnor att planera sitt barnafödande
Att formulera sina tankar kring barnönskan kan göra det lättare att nå sina mål. Arkivbild: Getty Images

På hemsidan Reproduktivlivsplan.se kan kvinnor få hjälp att ta ställning till om och när de vill ha barn. Ett ställningstagande som kan hjälpa barnmorskan i preventivmedelsrådgivningen.

För en 19-årig student eller nybliven singel kan kanske tanken på att bli mamma kännas avlägsen. Men att i god tid börja fundera över om man vill ha barn är viktigt, oavsett vad svaret blir. Det menar barnmorskan Tanja Tydén vid Uppsala universitet.

– Att ha en reproduktiv livsplan och få ökad kunskap om fertilitet kan göra det lättare att uppnå sina mål. Om man väljer att avstå från barn är det viktigt att ha bra preventivmedel under många år, så man slipper en oönskad graviditet. I dag har de flesta sexdebut vid 16 års ålder och kvinnor föder sitt första barn vid 29 års ålder. Det betyder att man har många år då man inte vill ha barn och behöver ett bra preventivmedel, säger hon.

Frågor och svar

Tillsammans med ett par kolleger vid Uppsala universitet har Tanja Tydén tagit fram hemsidan Reproduktivlivsplan.se med fokus på frågan om barn. Här kan kvinnor, och deras partners, bland annat få svar på vid vilken ålder fertiliteten är som bäst och hur menscykeln fungerar. De kan också lära sig hur länge ägg och spermier är befruktningsdugliga och hur livsstil påverkar förmågan att bli gravid.

Syftet med den interaktiva webbsidan är att minska risken för att kvinnan blir oönskat gravid och samtidigt öka hennes chanser att få så många barn hon vill ha i framtiden. På sidan finns också information om hur kvinnan kan främja sin egen och eventuellt framtida barns hälsa.

– Tanken är att kvinnan ska få ett bra utgångsläge inför en eventuell framtida graviditet. Om man får ökad kunskap om hur kroppen fungerar är förhoppningen att det blir enklare att ta ett informerat beslut om sin familjeplanering, säger Tanja Tydén.

Hon tror att de allra flesta i dag känner till att fertiliteten sjunker med stigande ålder, men att få tänker på att risken för komplikationer under graviditet och förlossning ökar betydligt efter 35 års ålder, även om det finns stora individuella variationer.

Tanja Tydén. Foto: David Naylor

Amerikansk förlaga

Konceptet med långsiktig fertilitetsplanering kommer från början från USA, där motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC, rekommenderar kvinnor/män och par att ha en reproduktiv livsplan. Tanja Tydén hörde talas om det första gången på en konferens 2010 och tog med sig modellen till Sverige och Uppsala.

I Uppsala lanserades den reproduktiva livsplanen först till studentskor, som kom för preventivmedelsrådgivning. Kvinnorna fick en specialdesignad broschyr om fertilitet i samband med besöket och fick diskutera sin reproduktiva livsplan med barnmorskan. Modellen utvärderades samtidigt i ett forskningsprojekt. Det visade sig att nio av tio kvinnor uppskattade att prata om ämnet med sin barnmorska och att de lärde sig mer om fertilitet.

I takt med att intresset för reproduktiv livsplan har spridit sig till andra delar av landet blev det krångligt att distribuera informationsbroschyren. Tankarna på en interaktiv webbsida dök upp och två år senare, i december 2017, lanserades sidan Reproduktivlivsplan.se

En utmaning för barnmorskan

Utöver informationsmaterial finns det finns också möjlighet att testa sina fertila kunskaper och skriva ut en färdig en mall för planering av sin reproduktion från webben. Skaparna bakom webbsidan uppmuntrar kvinnor att ta med sin reproduktiva livsplan vid nästa besök hos barnmorskan eller gynekologen.

– Det är en utmaning för oss barnmorskor att fråga hur kvinnan tänker kring barn. Det kräver fingertoppskänsla och förståelse för att det är många pusselbitar som ska vara på plats innan man känner sig mogen att ha barn. Vi är så inriktade på preventivmedel och deras för och nackdelar. Men vi behöver också prata om hur kvinna kan bevara sin fertilitet tills det är dags och då kan livplanen vara ett utmärkt hjälpmedel, säger Tanja Tydén. 

Laddade ämnen

Med hjälp av planen kan det bli enklare för barnmorskan att ta upp livsstilsfrågor, som övervikt till exempel.

– Barnmorskor har goda förutsättningar att fånga upp till exempel ett högt BMI i god tid innan graviditeten. Om vi inte har expertkunskaperna om kost och viktminskning kan vi alltid hänvisa kvinnorna, det viktiga är att vi inte undviker de laddade frågorna. Vi kan inte blunda för att föderskorna blivit både äldre och tyngre, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida