Förlossningsvård

Stockholm ökar kunskapen om bristningar

Stockholm ökar kunskapen om bristningar
Nu görs insatser på flera områden för att minska antalet bristningar vid förlossningar.

Alla barnmorskor och förlossningsläkare inom landstinget i Stockholm får nu utbildning i bäckenbottens anatomi och hur bristningar förebyggs, diagnostisera och sys — för att kunna ge kvinnor bättre vård.

4 april 2017

Stockholm är värst i landet sett till antalet kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar när de föder barn vaginalt. Socialstyrelsens senaste siffror visar att 7 procent av stockholmsfödslarna, där mammorna är förstföderskor, slutar med en bristning grad 3 eller 4, där både perineum och analsfinktern skadats helt eller delvis.

Till detta kommer alla grad 2 bristningar som det i dagsläget inte förs någon fullständig statistik över, men som har visat sig ge många kvinnor betydligt värre problem än vad vården tidigare förstått.

Väldigt aktuellt

Att bli bättre på att både förebygga, diagnostisera och behandla bristningar som kvinnor får vid vaginala förlossningar har just nu stort fokus inom förlossningsvården i hela Sverige. Många lokala utbildningar pågår eller är på gång.

Det unika med Stockholms satsning är att kursen tar ett helhetsgrepp om kvinnors underliv och att barnmorskor och läkare utbildas tillsammans.

– Det handlar inte bara om sfinkterskador eller enbart suturering eller prevention. Vi får in alla bitar i utbildningen, även grad två bristningar, säger Malin Edqvist, forskare, barnmorska och en av utbildarna.

Vill bli bättre

Kursen lägger en hel del fokus vid anatomi, hur bäckenbottens komplexa strukturer ser ut. Det här är kunskap som många barnmorskor får ”aha-upplevelser” av, berättar Malin Edqvist.

Hon ser en stor entusiasm hos alla deltagare, som verkligen vill bli bättre på det här. Med mer kunskap, och framför allt mer tid och resurser, tror Malin Edqvist att Stockholms siffror över allvarliga rupturer nu kommer att förbättras, liksom vården av kvinnor som drabbas av bristningar.

En viktig del i satsningen är att Stockholms förlossningskliniker också får stöd att följa upp förändringsarbetet.

– För mig blir det tydligare ju mer jag jobbar med det här, att på de stora klinikerna med mycket personal tar det tid att nå ut och skapa nya arbetssätt. Därför måste man hålla i förändringsarbete, säger Malin Edqvist.

Mer tid och pengar

Utbildningssatsningen kommer att pågå under tre år och omfatta samtliga barnmorskor och läkare inom Stockholms läns landstings förlossningsvård. I mars hölls de första kurserna. Det som gjort satsningen möjlig är regeringens pengar till förbättrad förlossningsvård 2015.

Kursen tar avstamp i nya nationella riktlinjer gällande förlossningsskador hos förlösta, som Barnmorskeförbundet och Föreningen för obstetrik och gynekologi arbetat fram och börjat informera om.

Förutom den landstingsövergripande utbildningen pågår också lokala projekt på Stockholms förlossningskliniker för att öka kunskapen om bristningar. Bland annat har BB Stockholm arbetat under flera år med detta och kraftigt förbättrat sina resultat. Södersjukhuset, som i jämförelse haft mycket bristningar, har nu en egen utbildningssatsning på gång för sina barnmorskor.

Stora skillnader mellan olika landsting

  • Antalet mammor som får riktigt allvarliga bristningar i bäckenbotten (grad 3 och 4) har minskat något, visar den senaste statistiken från Socialstyrelsen.
  • 2015 fick 5 procent av förstföderskorna i Sverige en bristning grad 3 eller 4, de föregående fem åren var motsvarande siffra cirka 6 procent.
  • Men skillnaderna mellan olika regioner och landsting är stora. I Stockholm och Kalmar fick 7 procent av försföderskorna allvarliga bristningar i bäckenbotten och i Halland och Norrbotten var motsvarande siffra 3 respektive 2 procent år 2015.
  • Fler uppgifter finns på Socialstyrelsens hemsida.

Fakta: Socialstyrelsen

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida