Sexuell och reproduktiv hälsa

Nyanlända ska få bättre sexualupplysning

Många nyanlända kommer från samhällen med strikta värderingar kring sexualitet. Nu ger regeringen 3,7 miljoner kronor till RFSU för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan samt sprida information till målgruppen.

Regeringspengarna kommer att ingå i ett projekt som Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, jobbat med sedan 2016. Organisationen har tagit fram utbildningsmaterial, bland annat videofilmer, om sådant som preventivmedel och mens och som översatts till 14 olika språk.

I projektet ingår bland annat utbildningar som riktas till både kvinnor och män samt skräddarsydda utbildningar riktade till tolkar.

Stor efterfrågan på kunskap

– Det handlar om att höja kunskapsnivån och nå fram till den här gruppen av kvinnor som vården ibland har svårare att nå än andra grupper, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till TT.

För RFSU är satsningen angelägen, då de ser att det finns en stor efterfrågan på kunskap som möter nyanländas specifika behov. RFSU jobbar direkt med målgruppen men också med exempelvis barnmorskor, skolpersonal och andra som möter nyanlända i sitt arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida