Nordiska barnmorskekonferensen 2019

Nyblivna barnmorskor har studerat kollegers stress

Nyblivna barnmorskor har studerat kollegers stress
Barnmorskorna Hanna Fahlbeck och Annika Båtsman var två av över 700 barnmorskor som rest till Island för att delta i den nordiska barnmorskekonferensen. Foto: Sanna Björkman

Hur kommer det sig att yngre, oerfarna barnmorskor oftare upplever depression, ångest och stress? Annika Båtsman och Hanna Fahlbeck presenterade nyligen sitt examensarbete på den nordiska barnmorskekonferensen i Reykjavik.

Förra helgen befann sig barnmorskorna Annika Båtsman och Hanna Fahlbeck på Island som deltagare på den nordiska barnmorskekonferensen. Med sig i bagaget hade de en poster med resultat från en studie, som de presenterade i utställningshallen tillsammans med arbeten av forskande kolleger från olika delar av Europa.

Postern bygger på examensarbetet som Annika Båtsman och Hanna Fahlbecks gjorde på barnmorskeprogrammet för ett år sedan. Uppsatsen handlar om förekomsten av depression, ångest och stress hos barnmorskor och förhållandet mellan dessa symptom och sociala faktorer, yrkesmässiga faktorer, skattad livskvalitet, respektive nivå av utbrändhet. 

– Ja, det känns lite overklighet att vi får vara här eftersom det bara en D-uppsats. Samtidigt är det jättekul, sa Hanna Fahlbeck.

Del av en större studie

Det var deras handledare Ingegerd Hildingson vid Uppsala universitet där de pluggade som uppmuntrade dem att skicka in sin uppsats till konferensen. Ingegerd Hildingson är sedan tidigare involverad i en större, internationell studie om barnmorskors arbetssituation och välbefinnande. Redan 2013 visade hon att nästan var tredje barnmorska riskerade att bli utbränd och att lika många funderade på att byta yrke på grund av stress. 

Inom ramen för sin D-uppsats fick Annika Båtsman och Hanna Fahlbeck använda en del av materialet från den studien. Det handlar om en enkät som skickades ut till 1 000 barnmorskor i Barnmorskeförbundet och som besvarades av 470 barnmorskor. Enkätsvaren har analyserat utifrån några nya frågeställningar. De ville se om det fanns några skillnader i förekomst av depression, ångest och stress baserat på olika bakgrundsvariabler.

En av tio hade symtom på ångest

Resultatet visar bland annat att:

  • Nästan var fjärde barnmorska uppgav symtom på depression.
  • Drygt en av tio barnmorskor hade symtom på ångest.
  • Nästan var femte barnmorska kände stress.
  • Yngre barnmorskor rapporterade genomgående högre grad av symtom på depression, ångest och stress än sina äldre kolleger.
  • Barnmorskor med kortare yrkeserfarenhet hade oftare symtom på ångest och stress än de mer erfarna.

Både Annika Båtsman och Hanna Fahlbeck känner igen den bild som barnmorskorna i enkäten beskriver.

– Det är ju något som vi fått med oss under hela vår utbildning, att risken för utbrändhet finns. Det påverkade mig mycket och jag förstod att det är ingen annan än jag själv som kan vara vaksam på att det inte ska hända, sa Annika Båtsman. 

Samtidigt blev de lite förvånade över att bakgrundsvariabler som exempelvis arbetstider, antal arbetstimmar per vecka eller skiftarbete inte hade någon betydelse i de slutgiltiga jämförelserna av vilka variabler som hade störst effekt på förekomst av symptom på depression, ångest eller stress. 

Trygg start viktigt

I slutsatsen skriver de att resultaten är viktiga för att förändra arbetsmiljön för barnmorskor och få fler att fortsätta i yrket genom ett helt arbetsliv. 

Sedan examen har Hanna Fahlbeck arbetat natt på förlossningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och trivs väldigt bra. Annika Båtsman valde en annan väg. 

– I väntan på att få det jobb som jag kände kunde ge mig en trygg start i barnmorskeyrket gick jag tillbaka till mitt jobb som sjuksköterska inom beroendevården. Men nu börjar jag snart inom mödravården och det känns helt rätt för mig. I framtiden vill jag kombinera mödravård med beroendevård. 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida