Nyttan med kombinerade p-piller överväger risken

Nyttan med kombinerade p-piller överväger risken
Risken för blodpropp är liten för samtliga kombinerade p-piller men det finns små skillnader mellan olika produkter beroende på vilket gulkroppshormon de innehåller, enligt PRAC. Arkivbild: Colourbox

Risken att få blodpropp är förhöjd, men ändå låg, för kvinnor som använder kombinerade p-piller visar ny utredning.

14 oktober 2013

Bland kvinnor som inte använder p-piller inträffar 2 fall av blodpropp på 10 000 användare och år. Men för kvinnor som har kombinerade p-piller är risken mellan 5 och 12 fall per 10 000 användare. Risken varierar mellan olika sorters piller.

Detta får ändå betraktas som en låg risk anser PRAC, den europeiska läkemedelmyndighetens säkerhetskommitté, som har utvärderat risken för blodpropp i venerna vid användning av kombinerade p-piller.

Utredningen gjordes på begäran av Frankrike, där säkerheten hos de kombinerade p-pillren ifrågasattes i början av året sedan ett 30-tal kvinnor drabbats av blodpropp .

Skillnad mellan olika sorter

Granskningen visar att risken skiljer sig beroende på vilken typ av gulkroppshormon som används i p-pillret.

  • P-piller som innehåller levonorgestrel, norgestimat och noretisteron: 5 till 7 fall av blodpropp om året per 10 000 användare.
  • P-piller som innehåller etonogestrel och norelgestromin: 6 till 12 fall om året per 10 000 användare.
  • P-piller som innehåller gestoden, desogestrel och drospirenon: 9 till 12 fall om året per 10 000 användare.
  • För kombinerade p-piller som innehåller klormadinon, dienogest och nomegestrol är tillgängliga data inte tillräckliga för att de ska kunna jämföras med övriga kombinerade p-piller, men ytterligare studier pågår eller är planerade.

Måste få information

Vid förskrivning bör dessa skillnader beaktas, skriver PRAC. Myndigheten uppmanar även förskrivarna att vara uppmärksam på de individuella riskerna, som kan förändras över tid, beroende på ålder, övervikt, graviditet med mera.

PRAC påpekar också att det är viktigt att kvinnor som använder kombinerade p-piller ges noggrann information om symtom på blodpropp och är uppmärksamma på dem.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida