Folkhälsa

Ökad diabetesrisk hos barn med rökande mammor

Ökad diabetesrisk hos barn med rökande mammor
På fredag lägger Kristina Mattsson fram sin avhandling vid Lunds universitet. Foto Åsa Hansdotter

Studier gjorda vid Lunds universitet visar att barn vars mammor röker under graviditeten löper ökad risk att drabbas av allvarliga hälsoproblem senare i livet.

19 november 2015

Sedan tidigare är det väl känt att rökning under graviditeten är skadligt för barnet på kort sikt, med ökad risk för spontan abort, för tidig födsel och låg födelsevikt.

Däremot vet man inte lika mycket om vad som händer med barnen på längre sikt. Mest för att det fram till nu till stora delar har saknats data som kan användas för att studera samband som spänner över lång tid.

Använt födelseregistret

Läkaren och doktoranden Kristina Mattsson vid Lunds universitet har genom att använda sig av det medicinska födelseregistret i Sverige försökt att ta reda på vilka samband som finns.

Födelseregistret täcker i princip alla födslar sedan 1973. Förutom uppgifter om graviditeterna, förlossningarna och de nyfödda barnen finns även kvinnornas rökvanor under graviditeten dokumenterade.

Efter att ha analyserat data för 50 000 kvinnor som nått vuxen ålder visade det sig att risken för att bli överviktig eller att drabbas av graviditetsdiabetes när man själv väntar barn var 50 procent högre hos dem vars mammor rökte under graviditeten, jämfört med dem som inte hade rökande mammor.

I en av sina studier har Kristina Mattsson också följt upp cirka 1 300 barn. Resultaten visar att de som hade blivit exponerade för rökning under fosterlivet hade två till tre gånger ökad risk att drabbas av typ 1-diabetes.

6 000 rökande mammor

I dag röker cirka sex procent av alla gravida kvinnor i Sverige. Det motsvarar ungefär 6 000 blivande mammor varje år.

Även om det är betydligt ovanligare att mammor röker under graviditeten i dag jämfört med för några decennier sedan anser Kristina Mattsson att mer kan göras. Dels genom att fortsätta ansträngningarna med att få ner rökningen totalt sett i Sverige, men också att erbjuda blivande mammor som röker ett mer aktivt stöd.

– Det är viktigt att ta in hela familjen i mödravården. Om kvinnan har en partner som röker så är det stor risk att hon fortsätta att röka. Kanske kan man också mer aktivt erbjuda kvinnorna en mer intensifierad rökavvänjning och olika medicinska hjälpmedel, säger Kristina Mattsson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida