Professionellt stöd stärker föräldrarna inför födandet

Professionellt stöd stärker föräldrarna inför födandet
Kvinnor som förlöstes med kejsarsnitt och möttes av personal som hade fått särskild utbildning i professionellt stöd stärktes i tron på sin egen förmåga visavi barnet, visar barnmorskan Stina Thorstensson i sin forskning.

Professionellt känslomässigt eller bekräftande stöd till blivande föräldrar är en utmanande balansakt som vårdpersonal borde arbeta mer medvetet med. Det fungerar som en känslomässig vaccination och stärker inte minst mammorna, enligt barnmorskan Stina Thorstensson som i dagarna lägger fram en avhandling om just detta.

21 september 2012

Stina Thorstensson är verksam vid  Högskolan i Skövde och vid Örebro universitet. I sitt  avhandlingsarbete har hon undersökt vad det innebär att på ett professionellt sätt erbjuda stöd till kvinnor och deras partners vid barnafödande,  hur personalen kan utveckla sin förmåga och hur det påverkar kvinnans förhållande till det nyfödda barnet.

Extra sårbara mammor

– Kunskap om professionellt stöd som är känslomässigt eller bekräftande prioriteras inte alltid av vårdpersonal. Det är inte lika handfast kunskap som att till exempel lära sig läsa av en CTG-kurva, säger Stina Thorstensson.

Ett delresultat från doktorsavhandlingen visar att en grupp kvinnor som under barnafödande möttes av vårdpersonal som hade fått särskild utbildning i att erbjuda professionellt stöd stärktes i sin känsla för barnet och fick en bättre relation till det. Kvinnorna hade genomgått kejsarsnitt, en komplikation som kan göra mammor sårbara i relation till barnet.

– Väldigt förenklat uttryckt verkar det professionella stödet fungera som en känslomässig vaccination. När vi i vården erbjuder stöd använder vi oss själva som ett verktyg. Då är det viktigt att vi lär oss metoder att hantera våra egna attityder på ett bra sätt, säger Stina Thorstensson.

Vill se fler studier

Men hon poängterar att resultaten ska tolkas med försiktighet.

– Vi behöver göra fler liknande studier innan vi kan säga att professionellt stöd verkligen har den här effekten för kvinnor som genomgått kejsarsnitt, säger Stina Thorstensson.

Hon försvarar sin avhandling Professional support in childbearing, a challenging act of balance den 26 september.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida