Kvinnohälsa

Så skapas framtidens mödravård

Så skapas framtidens mödravård
Foto: Istockphoto

Låt barnmorskan ta ansvar för kvinnan ?första året efter förlossningen. Då skapas kontinuitet, menar fyra forskande barnmorskor som tagit fram en ny modell för mödrahälsovården.

6 december 2017

Det gör ont när vårdkedjan brister. Det visade Socialstyrelsens kartläggning av vården efter förlossning när den publicerades i våras. Kvinnor som fött barn blir lidande för att kontinuitet och samverkan saknas mellan vårdens olika aktörer.

?Kvinnor som har besvär efter förlossningen vet inte vart de ska vända sig. Efter de första sju dagarna då sjukhusen har ansvaret finns det ett glapp. I stället för att kontakta öppenvården söker sig många kvinnor till landets akutmottagningar. Kvinnor med psykisk ohälsa och amningsproblem missas ofta. ??

Det behövs förändringar på flera håll. På Barnmorskeförbundets temadag om framtidens mödravård i november presenterade fyra barnmorskor, tillika forskare, en ny modell för hur mödrahälsovården kan utvecklas. Det är kollegerna Susanne Åhlund, Anna Vikström, Sofia Zwedberg och Mia Barimani som har gjort en djupdykning i forskningen för att hitta vad som är viktigt när en sammanhållen eftervård behöver byggas upp. Det handlar om att tänka annorlunda.?

— Fokus behöver bytas från sjukhusen till primärvården. Det mesta av födandet är ju friskt och kan hanteras inom mödrahälsovården. Barnmorskor klarar av att ta hand om första linjens vård vid fysiska besvär, förlossningsskador och psykisk ohälsa. Det andra kan vi remittera till rätt instans, säger Mia Barimani som doktorerat på en avhandling om vårdkedjan för nyblivna mammor.??

Precis som Socialstyrelsen såg forskarna att nyblivna föräldrar upplever att de får lite av emotionellt stöd efter förlossningen. Kontinuiteten brister och amningsstatistiken sjunker. Amning är ett exempel där det ofta är vattentäta skott mellan barnhälsovården och mödrahälsovården. Därför föreslår forskarna att barnmorskan inom mödrahälsovården följer kvinnan från graviditeten upp till ett år efter förlossningen. Det skapar trygghet.?

— Då slipper kvinnan många olika vårdkontakter som alla säger olika saker. Barnhälso­vården har ansvaret för barnen, men det behövs en ökad samverkan med mödrahälsovården, säger Mia Barimani.??

Forskarna är tydliga med att ett utökat ansvar för mödravården kräver mer resurser. Det behövs fler barnmorskor och mer pengar. Barnmorskorna i öppenvården sliter redan hårt och många av dem har ansvar för långt mer än 80 gravida per år, vilket är den rekommenderade maxnivån per barnmorska, enligt Barnmorskeförbundet. ?

Med utökade resurser tror Mia Barimani att framtidens mödrahälsovård blir ett lyft för barnmorskornas arbetssituation.?

— Det är ett lockande arbetssätt. Att följa kvinnans hälsa efter förlossningen kan göra jobbet mer stimulerande.

Forskarnas modell för framtidens barnmorska

  • Planerar för eftervård med familjen under graviditeten.
  • Kontaktar familjen efter hemgång.
  • Är spindel i nätet, vid behov tvärprofessionellt samarbete.
  • Gör individuella bedömningar av vårdbehov.
  • Stärker föräldrarnas egna förmåga.
  • Gör hembesök till föräldrar med särskilda behov.
  • Har tidigt samarbete med barnhälsovården.
  • Ger första linjens vård vid fysiska besvär, förlossningsskador och psykisk ohälsa.
  • Remitterar till bäckenbottencentrum vid behov.
  • Följer upp och ger stöd vid amning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida