kvinnosjukvård

Se är första steget

Se är första steget
Personal som sytt fel måste få återkoppling, anser Sara Kindberg. Foto: Sanna Björkman

Att lyssna på kvinnan, undersöka ordentligt och låta henne se själv är början till läkning för en förlossningsskada.

2 augusti 2017

När den danska barnmorskan Sara Kindberg träffar kvinnor efter förlossningen använder hon sig av två enkla redskap, en mobiltelefon och spegel. Samtidigt som hon undersöker ?underlivet får kvinnan följa med genom att ?titta i spegeln. Är det något som ser eller ?känns annorlunda mot tidigare? Med kvinnans ?mobilkamera tar hon sedan en bild av under­livet. Bilden får kvinnan med sig hem så att hon har något att jämföra med om det skulle uppstå komplikationer.

?I juni deltog Sara Kindberg på den inter­nationella barnmorskekongressen i Toronto för att berätta om sitt arbete med förlossningsskador. Hon är en av initiativtagarna till återbesöksmottagningen vid Århus sjukhus som funnits sedan 2013. Dit kommer alla nyförlösta kvinnor en vecka efter förlossningen för efterkontroll. De undersöks noggrant både utifrån och inifrån och med fingret i ändtarmen för att kontrollera att muskulaturen i bäckenbotten är hel.?

De fem barnmorskorna där är specialutbildade för att undersöka och vid behov sy om grad 1- och 2-bristningar. Drygt två procent av dem som kommer till mottagningen och har blivit sydda efter förlossningen har stygn som antingen gått upp eller satts fel. Barnmorskorna klipper då upp stygnen och gör en så kallad resuturering.??

Alla fall där bristningar missats, gått upp eller sytts ihop felaktigt återkopplas till den barnmorska eller läkare som hade hand om kvinnan efter förlossningen.

?— Det handlar inte om att skuldbelägga någon, utan om att vara professionell. För att kunna ge den bästa vården till kvinnorna behöver personalen få återkoppling på hur deras insats blev, säger Sara Kindberg. 

?Hon är också grundare till Gynzone, ett företag som bland annat producerar informationskort med bilder på olika bristningar och webbutbildningar om suturering. Informationskorten används i dag flitigt både i vården och på barnmorskeutbildningar i Norden.??

Svenska barnmorskan och doktoranden Susanne Åhlund tror att också barnmorskor i Sverige behöver arbeta mer med vårdkedjan. Bland annat behöver dokumentationen om vad som gjorts bli bättre. Hon vill se större fokus på långtidseffekterna av förlossningsskador och att uppföljning erbjuds mer flexibelt.

?— Vill kvinnorna komma tidigt för en undersökning efter förlossningen ska de få göra det. Inspektion av underlivet är den bästa smärtlindringen en kvinna kan få efter en förlossningsskada. Att bli lyssnad på och undersökt ordentligt är första steget för att hon ska få möjlighet att läka. Vi är så inlärda på att läkningen tar lång tid och att man ska avvakta, men många kvinnor känner att något är fel och vill ha hjälp direkt, säger hon.

VÄRLDSKONGRESS

Under fem dagar i juni samlades 4 300 barn­morskor från över 100 länder på världskongressen i Toronto, Kanada. Den internationella barnmorske­organisationen, ICM, håller kongress vart tredje år. Nästa gång blir 2020 på Bali.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida