Stockholm

Så ska sjukhusen klara behovet av barnmorskor

Så ska sjukhusen klara behovet av barnmorskor
Vårdfokus har lyssnat in hur det går med rekryteringen av barnmorskor i Stockholm. Foto: Mostphotos

Vårdfokus har frågat samtliga förlossningskliniker i Stockholm hur många barnmorskor de har lyckats anställa hittills och hur de ser på bemanningen i sommar och i höst.

Om tre veckor stänger BB Sophia. Samtidigt pågår en stor omorganisation av förlossningsvården både på Södersjukhuset och i Södertälje. Många har varnat för kaos i sommar och att vården inte kommer att kunna rekrytera de barnmorskor som behövs.

Till landstingets rekryteringsträffar har endast ett fåtal barnmorskor dykt upp och de som slutar på BB Sophia har sagt att de inte har bråttom med att hitta nya jobb eftersom de får full lön fram till den 15 augusti.

Så hur har det egentligen gått för förlossningsklinikerna i Stockholm att rekrytera inför sommaren? Vårdfokus har stämt av bemanningsläget.

Tre av klinikerna har kunnat redovisa antalet barnmorskor de behöver anställa, resterande tre anger en mer övergripande bild av rekryteringsbehovet inför sommaren och hösten.

Flera av sjukhusen kommer att erbjuda barnmorskorna ersättning för uppskjuten semester och extrapass.

Två av klinikerna arbetar dessutom för att fler mammor och barn ska kunna gå hem sex timmar efter förlossningen, så kallad tidig hemgång, för att frigöra platser.

BB Stockholm

Ska tillsammans med Danderyds sjukhus ta emot 650 förlossningar fler per år.

BB Stockholm uppger att de behöver 17 barnmorskor för att klara sommarbemanningen. De har hittills rekryterat sju.

Samtidigt anger kliniken att de inte vet hur behovet kommer att se ut i höst.

BB Stockholm anger att det inte huvudsakligen är personalfrågan som är avgörande för hur många de kan ta emot, utan deras lokaler.

Danderyds sjukhus

Kommer att ta emot cirka 400 av de 650 extra förlossningarna på Danderyd.

Sjukhuset hoppas kunna möta bemanningsbehovet i sommar genom att dels rekrytera barnmorskor som får fasta tjänster, dels att erbjuda fast personal extrapassersättning och att skjuta fram sin sommarsemester.

Danderyd uppger att de har många sökande till de fasta tjänsterna, men nämner ingen siffra eftersom rekryteringen pågår fortfarande. De säger att utmaningen är större i år eftersom de utökar verksamheten i semesterperioden.

Kliniken ser även över möjligheten till tidig hemgång för fler efter förlossningen. 

Karolinska universitetssjukhuset

Förlossningen vid Huddinge ska ta emot 800 förlossningar fler per år. Vid Solna är den siffran 150.

För att klarar utökningen av antalet förlossningar behöver Huddinge tio barnmorskor till BB och åtta till förlossningen. Dessutom behövs åtta undersköterskor till förlossningen.

Förlossningen i Solna behöver också tio barnmorskor till BB och två till förlossningen.

I dagsläget har sjukhuset fokuserat på att rekrytera till sommaren, vilket gått relativt bra. Några luckor finns fortfarande. Inför hösten är bemanningen på förlossningen tillfredställande, uppger sjukhuset. Däremot har BB-avdelningarna både i Huddinge och Solna svårare att rekrytera barnmorskor. 

Södersjukhuset

Ska ta 900 förlossningar fler per år.

Södersjukhuset rapporterar att de i år har lyckats bra med rekryteringen av barnmorskor jämfört med tidigare år. På förlossningen pågår för närvarande en större renovering och omorganisation och kliniken kan därför inte redovisa någon exakt siffra på hur många barnmorskor de behöver.

Ett problem är dock att flera av barnmorskorna som de rekryterat inte börjar förrän efter sommaren.

Södersjukhuset kommer att erbjuda barnmorskor att skjuta upp sin semester mot ersättning samt ersättning för extra arbetspass.

Kliniken kommer även att arbeta för att allt fler familjer väljer att BB-vårdas i hemmet, för att kunna utnyttja förlossningsplatserna bättre. Det innebär att friska mammor och barn kan gå hem sex timmar efter förlossningen, efter läkarundersökning. 

Södertälje sjukhus

Ska ta emot 425 förlossningar fler per år.

Södertälje sjukhus har behov av 12 barnmorskor och 6 undersköterskor till fasta tjänster, utöver sommarvikarier. De rekryterar barnmorskor både för utökat antal förlossningar samt till uppdraget att utgöra ett alternativ till Södra BB.

Till dagens datum har sjukhuset anställt tio barnmorskor på fasta tjänster och flera sommarvikarier och timanställda.

Sjukhuset tror att sommaren kommer att bli ansträngd, men att de kommer att lösa det med hjälp av timanställda, extrapassersättningar och förskjutna semestrar.

Svårt att rekrytera oerfarna

Maria Hedström, chefsbarnmorska vid Södertälje sjukhus, tycker att disskusionen har handlat mycket om att barnmorskorna vid BB Sophia inte kommer in i landstingsvården till sommaren. Men hon är också bekymrad över rekryteringen av nyfärdiga barnmorskor.

– I år har vi fått färre ansökningar från de som blir klara med utbildningen inom kort. Jag har pratat med flera studenter som hellre går tillbaka till sitt gamla sjuksköterskejobb under sommaren för att de inte vågar ta jobb på förlossningen. De är rädda att pressen blir för stor, helt enkelt, säger hon.

På Södertälje erbjuds oerfarna barnmorskor att ta fler pass på BB, som är en integrerad del av förlossningen, för att de ska känna sig trygga.

Från Södra BB

Maria Hedström är medveten om att trycket kommer att bli högt till sommaren och de kommer troligtvis att bli tvungna att erbjuda barnmorskor ersättning för att skjuta upp sin semester. Samtidigt har Södertälje sjukhus ett annorlunda utgångsläge i år.

– Vi är mycket glada över att åtta barnmorskor från Södra BB valt att börja arbeta hos oss i samband med att deras avdelning läggs ner. Det gör att vi får en grupp mycket erfarna barnmorskor som börjar redan nu till sommaren, säger Maria Hedström. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida