Utbildning

Stark kritik mot beslutet att pausa utbildningar

Stark kritik mot beslutet att pausa utbildningar
Ingegerd Hildingsson, professor i reproduktiv hälsa. Foto: Uppsala universitet.

Mittuniversitet har meddelat att man tänker pausa intagningen till specialistutbildningar inom några av vårdens bristyrken, bland dem barnmorskeutbildningen. I dag kritiseras beslutet både från lärosätet och sjukvården.

Som Vårdfokus berättat har Mittuniversitetet beslutat att låta specialistutbildningarna till ambulanssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, barnsjuksköterska och barnmorska vila under läsåret 2019/2020. Beslutet får skarp kritik bland annat från en professor och en sjukhusdirektör.

”Jag tror att det är en strategi för att lägga ner barnmorskeutbildningen”, säger Ingegerd Hildingsson, professor vid avdelningen för omvårdnad på Mittuniversitetet till Sundsvalls tidning. Och Region Västernorrlands sjukhusdirektör, Nina Fållbäck Svensson, säger till SVT att hon blev tagen på sängen av beslutet.

Måste säkra kvaliteten

Anna Olofsson, dekan på universitetets Humanvetenskapliga fakultet, säger till Vårdfokus att utbildningarna måste vila åtminstone ett läsår för att kvaliteten på övriga utbildningar ska kunna säkras.

– Den stora utmaningen för oss är att behålla lärarkompetens i framtiden. I dag har vi lärare som är disputerade, men problemet är att många snart går i pension och det är svårt att rekrytera nya. Vi har försökt, men till ambulanssjuksköterskeinriktningen fick vi ingen sökande, säger Anna Olofsson.

”Märkligt beslut”

Men i Sundsvalls tidning hävdar Ingegerd Hildingsson att beslutet togs på ett märkligt sätt eftersom det inte syntes på dagordningen till ämneskollegiets möte. Hon tycker också att det är olyckligt eftersom Region Västernorrland har beslutat att satsa pengar för att kunna anställa fler barnmorskor.

Hon tillbakavisar också dekanens påstående att beslutet tagits för att kvaliteten på övriga utbildningar ska kunna bibehållas. ”Vi på Mittuniversitetet har bland den högsta lärarkompetensen bland svenska barnmorskeutbildningar”, invänder Ingegerd Hildingsson och varnar för ökad lärarflykt.

Sjukhusdirektören vill veta mer

Kerstin Björkman Randström, avdelningschef på Avdelningen för omvårdnad på Mittuniversitetet, håller inte med och anser, som dekanen Anna Olofsson, att beslutet var nödvändigt för att säkra kvaliteten på utbildningarna i framtiden.

Sjukhusdirektören Nina Fållbäck Svensson säger till SVT att hon tror att beslutet kommer att få mycket otrevliga konsekvenser. Hon vill veta mer om bakgrunden till beslutet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida