Utbildning

Mittuniversitetet pausar viktiga specialistutbildningar

Mittuniversitetet pausar viktiga specialistutbildningar
Mittuniversitetet låter populära specialistutbildningar ta en paus under ett läsår för att säkra kvaliteten på bland annat sjuksköterskeprogrammet. Foto: Tina Stafrén.

Brist på specialistutbildade och disputerade lärare gör att Mittuniversitetet måste låta populära utbildningar till bristyrken inom vården ligga nere under ett läsår — minst.

20 september 2018

Mittuniversitetet i Sundsvall och Östersund låter utbildningarna till ambulanssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, barnsjuksköterska och barnmorska vila under läsåret 2019/2020. Det beror inte på brist på sökanden utan på att universitetet behöver säkra tillgången på lärare som är specialistutbildade och disputerade.

Beslutet gäller specialistutbildningar som omfattar 50 platser per år. Det påverkar inte studenter på sjuksköterskeprogrammet eller dem som redan har påbörjat sin specialistutbildning.

Stora pensionsavgångar

– Den stora utmaningen för oss är att behålla lärarkompetens i framtiden. I dag har vi lärare som är disputerade, men problemet är att många snart går i pension och det är svårt att rekrytera nya. Vi har försökt, men till ambulanssjuksköterskeinriktningen fick vi ingen sökande, säger Anna Olofsson, dekan på Humanvetenskapliga fakulteten.

Bristen på kompetens gör att Mittuniversitetet måste fokusera på de övriga utbildningarna. Sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildningarna till distriktssköterska och psykiatrisjuksköterska fortsätter som vanligt.

– Vi måste helt enkelt koncentrera oss på de här utbildningarna – trots att de som blir vilande är bristyrken och dessutom populära.

Kanske för många inriktningar

Anna Olofsson vet inte om beslutet kommer att påverka universitetets status, men hoppas att det i längden kan höja kvaliteten på de övriga utbildningarna.

– Kanske har vi haft för många inriktningar på specialistutbildningarna. Det är inte omöjligt att det här beslutet är permanent. Mycket hänger på möjligheten att rekrytera, säger hon.

Mittuniversitetet försöker säkra återväxten på disputerade lärare genom att öka antalet doktorander och genom att utbilda forskare.

– Vi kan också göra det mer attraktivt att komma hit genom att till exempel erbjuda möjligheter till forskning i tjänsten.

Om specialistutbildningarna blir vilande i två år måste en omprövning ske innan det går att starta dem igen. Anna Olofsson hoppas kunna säkra utbildningen i framtiden genom samarbete med andra lärosäten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida