Stödprogram för traumatiserad förlossningspersonal

Stödprogram för traumatiserad förlossningspersonal
2200 barnmorskor och läkare har besvarat webbenkätstudien Second victim om sina upplevelser och reaktioner efter allvarliga händelser i förlossningsvården. Arkivbild: Mostphotos

Minst 1 500 barnmorskor har varit med om allvarliga traumatiska händelser i samband med förlossningar.

Efter allvarliga händelser under en förlossning kan läkare och barnmorskor drabbas av psykiska stressreaktioner. I en del fall så allvarliga att de utvecklar posttraumatiskt stressyndrom och blir sjukskrivna, ibland till och med byter de yrke.

I ett projekt på Uppsala universitet har 700 förlossningsläkare och 1 500 barnmorskor som svarat på webbenkätstudien Second victim uppgett att de varit med om sådana allvarligt traumatiska händelser.

Deras enkätsvar analyseras nu utifrån en rad parametrar som stressymtom, kön, ålder, erfarenhet, personliga och yrkesmässiga konsekvenser, stöd från arbetsgivare och kolleger, sjukskrivning och konsekvenser för arbete och karriär.

Ett antal av deltagarna kommer också att djupintervjuas. Utifrån den kunskap som kommer fram ska riktlinjer för tidigt stöd tas fram och ett stödprogram utvecklas som sedan kommer att testas vid förlossningsavdelningar i landet. Professor Ulf Högberg leder projektet och har fått två miljoner kronor i stöd av Afa Försäkring. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida