Kvinnohälsa

Viktigt att äldre kvinnor får hpv-test

Det behövs mer forskning om hpv- infektion hos äldre kvinnor för att kunna förebygga livmoderhalscancer i den gruppen. Det menar forskarna bakom den första svenska studien med fokus på äldre kvinnor.

En tredjedel av de kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer är över 60 år och 70 procent av dem som dör på grund av sjukdomen är över 60 år. Samtidigt är den kunskap som finns i dag om den vanligaste orsaken till denna typ av cancer, hpv-infektion, baserad på studier av yngre kvinnor.

Det vill en grupp forskare vid Centrum för klinisk forskning i Dalarna, Uppsala och Örebro universitet ändra på och har, enligt vad de själva känner till, just publicerat världens första studie inom detta område.

Viktigt att ta rätt prov

I studien har de undersökt förekomst av hpv-infektion och cellförändringar hos kvinnor mellan 60 och 89 år. Totalt ingick 1 051 kvinnor från Dalarna i studien.

Resultatet visar att drygt fyra procent av kvinnorna hade en hpv-infektion. Drygt två procent hade cellförändringar som upptäcktes med hpv-test och ett vävnadsprov. Vanligt cellprov med cytologsik diagnostik visade inte några cellförändringar och bör därför inte användas på denna åldersgrupp enligt forskarna.

Annika Lindström, gynekolog och projektledare bakom studien, säger till Vårdfokus att hon hoppas att resultatet kan uppmärksamma vårdpersonal på vikten av hpv-provtagning även hos kvinnor som passerat 64 år och som inte längre kallas i screeningprogram. Särskilt de kvinnor som tidigare behandlats för cellförändringar bör erbjudas fortsatta kontroller och då med hpv-test.

Efterlyser mer forskning

Livmoderhalscancer, även kallat cervixcancer, upptäcks i senare stadier hos äldre kvinnor vilket förklarar varför dödligheten är högre än hos yngre kvinnor. De har också sämre förutsättnignar att klara cancerbehandlingen. 

Nu efterlyser forskarna fler studier om utveckling av cervixcancer hos äldre kvinnor.

– Det går att behandla cellförändringar hos äldre kvinnor och på det sättet förebygga livmoderhalscancer, säger Annika Lindström.

Artikeln HPV prevalence and HPV-related dysplasia in elderly women publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida