sexuell och reproduktiv hälsa

Stora skillnader i försäljningen av akut-p-piller

Stora skillnader i försäljningen av akut-p-piller
Stockholm ligger högt över resten av landet när det gäller försäljningen av akut-p-piller. Grafik: Nyhetsbyrån Siren.

Att köpa akut-p-piller, även kallat dagen efter-piller, är mer än dubbelt så vanligt i Stockholm jämfört med Blekinge, Kalmar och Södermanland, enligt siffror från E-hälsomyndigheten som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

Totalt såldes nästan 90 000 piller i Stockholm under 2018.

– Det vi vet är att tillgången till preventivmedelsrådgivning skiljer sig åt i olika delar av landet, vilket så klart kan påverka hur folk väljer att skydda sig, säger Kajsa Hagstrand, barnmorska på RFSU.

Har ökat de senaste åren

Enligt siffrorna från E-hälsomyndigheten såldes över hela riket 14 procent fler akut-p-piller under 2018 jämfört med 2008.

Nyhetsbyrån Siren har tittat på försäljningen av akut-p-piller i de olika länen. Statistiken anges i måttet definierade dygnsdoser, vilket motsvarar den mängd läkemedel som behövs för en normal behandling av en vuxen under en dag. Vad gäller akut-p-piller är en dygnsdos vanligtvis ett piller.

Flera olika förklaringar

Enligt Kajsa Hagstrand är det svårt att slå fast vad skillnaderna i försäljningen mellan länen beror på, men flera olika faktorer spelar in. Enligt hennes erfarenhet är produkten till exempel mer efterfrågad bland yngre personer. Attityden, kunskapen om och även tillgången till olika sorters preventivmedel påverkar hur personer skyddar sig och därmed behovet av akut-p-piller. Intresset för långverkande preventivmedel, som exempelvis spiral, menar hon har ökat, samtidigt som en del avstår från användningen av hormoner av oro för hur det ska påverka ens hälsa.

– En ytterligare faktor som också spelar in och kan påverka skillnaderna mellan länen är att man träffar fler människor i en storstad, säger Kajsa Hagstrand till Nyhetsbyrån Siren. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida