förlossningsvård

Stora skillnader i hur många som får ryggbedövning

Stora skillnader i hur många som får ryggbedövning
Det är stora regionala skillnader när det gäller smärtlindring, andel kejsarsnitt och allvarliga bristningar vid förlossningar. Arkivbild: Mostphotos

I Kronoberg får 37 procent av förstföderskorna ryggbedövning för att lindra smärtorna. I Västmanland är det 63 procent.

17 december 2015

De regionala skillnaderna är stora inte bara när det gäller ryggbedövning, utan också för andelen kvinnor som föder med kejsarsnitt och som drabbas av allvarliga bristningar.

Det visar statistik från Socialstyrelsen som publiceras i rapporten ”Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn – Medicinska födelseregistret 1973-2014”.

– Det beror dels på skillnader i vårdrutiner och attityder bland födande kvinnor och personal. Men belastningen är även olika hög på barnmorskor och förlossningsavdelningar, säger sakkunnige Karin Gottvall.

Andelen kejsarsnitt har ökat från 5 procent år 1973 till närmare 18 procent förra året. Även här är variationerna stora inom landet. Högst ligger Stockholm med 21,6 procent, medan region Östergötland ligger lägst med 11,6 procent.

Statistiken visar också att:

  • Födelsetalen har ökat stadigt från 89 717 födda barn år 2000 till 115 710 under 2014.
  • Medelåldern för förstföderskor ökar och är nu knappt 28,5 år.
  • Andelen kvinnor som har övervikt eller fetma vid inskrivningen i mödrahälsovården ökar. Förra året var det 38 procent av kvinnorna.
  • Andelen tonårsmammor är få i Sverige och har minskat från 15,3 till 2,4 procent sedan 1973.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida