kvalitetsgranskning

Stora skillnader inom svensk förlossningsvård

Stora skillnader inom svensk förlossningsvård
I studierna ingår närmare 140 000 förlossningar under två år i sju svenska regioner. Arkivbild: Getty images.

Tusentals allvarliga bristningar, infektioner och kraftiga blödningar skulle kunna undvikas om alla förlossningsavdelningar var lika bra som de som har bäst resultat. En ny avhandling visar att skillnaderna inom svensk förlossningsvård är mycket stora.

Mycket skulle kunna bli bättre inom svensk förlossningsvård om klinikerna fick mer återkoppling och systematiskt arbetade med att förbättra sina resultat på de områden där det finns problem.

Det är slutsatsen som forskaren Johan Mesterton drar i sin avhandling efter flera års studier av svensk förlossningsvård. Han har analyserat data från närmare 140 000 förlossningar i sju svenska regioner under åren 2011 och 2012.

Om alla kliniker hade presterat lika bra som de allra bästa så skulle man bara under den här perioden kunnat undvika:

  • 2 200 kejsarsnitt
  • 900 allvarliga bristningar
  • 1 500 infektioner
  • 2 700 kraftiga blödningar

? Det finns väldigt stora skillnader inom svensk förlossningsvård och det kan inte förklaras av att de olika sjukhusen behandlar patienter med olika förutsättningar. Vi har justerat för de olikheterna och ändå finns de här stora skillnaderna, säger Johan Mesterton i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

Han menar att nyckeln till bättre och mer jämlika resultat i vården ligger i att systematiskt mäta och återkoppla informationen.

Johan Mesterton. Foto: Ulf Sirborn/KI

? Om man inte säkert vet hur mycket infektioner man har på sin klinik och än mindre hur man ligger till jämfört med andra är det svårt att få motivation till att påbörja ett systematiskt förbättringsarbete. Alla inom vården vill ge bästa möjliga vård till sina patienter. Med bättre återkoppling tror jag alla kommer att lyfta sina resultat, säger Johan Mesterton.

Johan Mesterton lade i fredags fram sin avhandling vid Karolinska institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik. Hans forskning har varit kopplad till Sveus, ett samverkansprojekt mellan sju regioner i Sverige som handlar om att utveckla metoder för uppföljning av resultat inom hälso- och sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida