Kvinnors och barns hälsa

Tidsgränsen för abort kan behöva sänkas

Efter att flera barn räddats till livet redan i vecka 21 överväger Socialstyrelsen om den nuvarande abortgränsen på 22 veckor kanske är för hög.

11 november 2015

Det uppger SR Ekot efter att ha intervjuat ordföranden i Socialstyrelsen rättsliga råd, Göran Ewerlöv.

– Vi prövar det här fortlöpande och det kommer naturligtvis innebära att vi kommer att pröva saken på nytt, självklart, säger han.

I dag går gränsen för när en abort allra senast får utföras vid vecka 21 plus 6 dagar. Efter det anses ett foster vara livsdugligt och får därför inte aborteras.

Tio barn födda vecka 21

Den medicinska utvecklingen för att rädda extremt för tidigt födda barn har enligt Ekot lett till att det i Sverige fötts tio barn redan sent i vecka 21. De har alltså fötts före den nuvarande abortgränsen. I enstaka fall har de överlevt och mår i dag bra.

Enligt preliminära beräkningar som rättsliga rådet gjort skulle cirka hundra kvinnor som i dag beviljas abort i vecka 21 tvingas föda barn med svåra skador om den nuvarande gränsen sänks med ytterligare en vecka. Ur etisk synvinkel är det därför ingen enkel fråga att ta ställning till.

Svårt ställningstagande

Vårdfokus har bett Barnmorskeförbundet om en kommentar, men förbundet vill först diskutera frågan ordentligt innan man tar ställning.

– Vi har påbörjat en diskussion i vårt etiska råd, men det behöver diskuteras vidare i styrelsen. Det är en så viktig fråga att vi behöver tid på oss för att kunna belysa alla aspekter, både ur kvinnans och barnets synvinkel. Innan dess vill vi inte uttala oss, säger Eva Nordlund, vice ordförande i Barnmorskeförbundet och en av representanterna i dess etiska råd.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida