Sexuell och reproduktiv hälsa

Tonårsaborterna fortsätter minska

Tonårsaborterna fortsätter minska
Sedan 2009 har antalet aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år halverats. Arkivbild: Getty Images

Ny statistik från Socialstyrelsens visar att antalet aborter bland yngre kvinnor fortsätter att minska. Jämfört med för tio år sedan har de halverats. Användandet av långtidsverkande preventivmedel anges som en viktig orsak till minskningen.

Förra året gjordes 11 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år. Det motsvarar ungefär en halvering jämfört med 2009, visar Socialstyrelsens statistik.

Abort är vanligast bland kvinnor i åldern 20-29 år, men även denna andel har minskat på senare år.

Flera orsaker

– Att aborterna minskar bland yngre kvinnor kan dels bero på ekonomiska subventioner av preventivmedel, och dels att kvinnor i större utsträckning än tidigare använder långtidsverkande preventivmetoder, som hormonspiral och p-stav, säger barnmorskan och Socialstyrelsens utredare Inga-Maj Andersson i en kommentar till statistiken.

Under perioden 2006-2018 fördubblades förskrivningen av långtidsverkande preventivläkemedel. År 2006 skrevs dessa ut till cirka 7 000 kvinnor i åldern 15-19 år. Under 2018 hade antalet ökat till 16 000 kvinnor i samma åldersgrupp.

Tabletter vanligast

De två senaste åren har 93 procent av alla rapporterade aborter utförts med medicinsk metod, alltså med tabletter. Många av dessa fullföljs i hemmet.

Aborter som utförs tidigt i graviditeten fortsätter att öka i andel. År 2018 gjordes 84 procent av alla aborter före vecka nio. År 1994 var motsvarande andel 55 procent. Förra året utfördes 57 procent av alla aborter före vecka sju.

– Detta kan bero på olika saker. Till exempel att allt fler aborter görs med medicinsk metod. På en del kliniker kan de handläggas av särskilt utbildade barnmorskor på delegation av läkare. Något som har visat sig öka tillgängligheten och minska väntetiderna. Kvinnan kan därmed få tillgång till abort i ett tidigare skede i graviditeten, säger Inga-Maj Andersson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida