Var tredje gravid är överviktig

Mer än var tredje kvinna som skrevs in i mödrahälsovården 2015 var överviktig. Det visar siffror från Socialstyrelsen. Andelen med övervikt eller fetma skiljer sig över landet, från 47 procent i Dalarna till 32 procent i Stockholm.?

Förlossningsöverläkaren Olof Stephansson säger till nyhetsbyrån Siren att övervikt och fetma är den största utmaningen inom förlossningsvården just nu.

?– Det är lättare att få missfall och risken för förlossningsskador ökar eftersom barnen blir större. Även risken för graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning ökar. Fortfarande är mycket av detta ovanligt, men risken ökar i jämförelse med normalviktiga, säger Olof Stephansson.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida