”Vården borde engagera sig i småbarnsföräldrars samlivsproblem”

”Vården borde engagera sig i småbarnsföräldrars samlivsproblem”
Många småbarnsföräldrar prioriterar ner samlivet till förmån för barn, jobb, hushållsarbete och aktiviteter, visar forskning från Göteborg. Arkivbild: Istockphoto

Åtta år efter spädbarnstiden är många föräldrapar missnöjda med sitt sexliv, visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Barnmorskan och sexologen Suzanne Lindström tycker att vården borde engagera sig.

Studien är en andra uppföljning av de 820 nyblivna Göteborgspar som 2002 deltog i en enkätundersökning sex månader efter sitt första barns födelse. Den första undersökningen gjordes ett halvår efter förlossning och en första uppföljning gjordes då barnen var fyra år.

Då barnen var åtta år ansåg paren att kvaliteten på deras relation var sämre än den hade varit halvåret efter förlossningen men lite bättre än då barnet var fyra. Sexuallivet låg på samma låga nivå när barnet var åtta som då det var fyra och det oavsett om paren senare hade fått fler barn eller ej.

 Brist på egentid

Paren kramades och smektes allt mindre för varje uppföljning. Resultaten oroar barnmorskan Tone Ahlborg, som är lektor vid Sahlgrenska akademins institution för vårdvetenskap och hälsa och en av forskarna bakom studien.

– Det verkar som om samlivet prioriteras ner till förmån för barn, jobb, hushållsarbete och andra aktiviteter. För att orka med föräldraskapet och inte riskera att behöva separera måste småbarnsföräldrar må bra med varandra och kunna njuta av sitt samliv.

Studien visar att brist på egentid är en av de faktorer som frestar på förhållandet mest, både brist på tid för sig själv och brist på tid tillsammans utan barn. Många föräldrapar tar också upp bristen på avlastning och stöd, både i föräldrarollen och i parrelationen.

– Jag är egentligen inte så förvånad men resultaten är ändå tråkiga. Vart fjärde äktenskap går under före barnets fyraårsdag. Jag tycker att vården borde engagera sig i samlivsbesvär. Sexualiteten är en stark kraft och problem där påverkar så mycket annat, psykosomatiska besvär och psykisk ohälsa ökar, säger Suzanne Lindström barnmorska och sexolog i Helsingborg.

Saknar förebilder 

Hon anser att vårt individualistiska samhälle är boven i dramat. I dag ska du vara snyggast, bäst på jobbet, på gymmet, i köket och i sängen.

– Det gör att det prutas på intimiteten. Många unga har inte har sett sina föräldrar kramas och kela, de har inga förebilder.

Forskarna använde ett nytt frågeformulär som de har utvecklat för att vetenskapligt testa hur par upplever kvalitet i sin relation, Quality of dyadic relationship. Studien Quality of the intimate and sexual relationship in first-time-parents är publicerad i tidskriften Sexual and Reproductive Healthcare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida